nieuws

Levenbedrijf winstmaker Levob

Archief

De resultaten van het schade- en zorgbedrijf mogen zijn verbeterd, maar het levenbedrijf is de grote winstmaker van Levob. Door een winsttoename (+28%)in leven, kwam de bruto winst van Levob vorig jaar op f 36,6 (26,6) mln, waarvan 29,2 (22,8) mln in leven.

De omzet van de Levob-groep beliep vorig jaar f 562 (535) mln.
Het bruto premie-inkomen nam toe met bijna 7% naar f 375,5 (352,5) mln, waarvan f 77 (82) mln uit zorgverzekeringen. De bedrijfskosten gingen met 8,5% omhoog naar f 64,8 (59,7) mln. De netto winst bedroeg f 25,5 (18,5) mln.
Schadebedrijf
Het bruto premie-inkomen van het schadebedrijf groeide met bijna 9% naar f 86 (79,1) mln.
De premies uit motorrijtuigenverzekeringen namen toe met 21% naar f 30,1 (24,8) mln. “Toch is het huidige premieniveau voor de branche motorrijtuigen nog onvoldoende om de sterk toenemende schadelast op te vangen die met name voortvloeit uit wettelijke aansprakelijkheden”, stelt Levob.
De premies aov en ongevallen daalden licht naar f 31,5 (31,8) mln, aldus de maatschappij. De premies brand en overige varia stegen tot f 15,2 (14,0), resp. f 9,1 (8,4) mln.
De bruto winst bedroeg f 5,4 (-1,7) mln.
Levenbedrijf
Het levenbedrijf zag de periodieke premies met 34% toenemen en de produktie in koopsommen met 25% teruglopen. “Levob liet zich niet meeslepen in de prijzenslag rond koopsompolissen”.
Het bruto premie-inkomen leven steeg met 11% naar f 213 (191,3) mln. De premies uit beleggingspolissen zijn het sterkst (+55%) gestegen, mede door het succes van de Hollandsche Glorie Polis.
De beleggingsresultaten voor rekening en risico van polishouders van Twenteleven bedroeg f 24,4 mln en van polishouders van Levob Leven f 8,9 mln.
De bruto winst van het levenbedrijf beliep f 29,2 (22,8) mln, waaronder f 1 (-0,8) mln van Twenteleven.
Bankbedrijf
In de markt voor bedrijfsspaarregelingen zegt Levob Employee Benefits met succes te hebben geopereerd in samenwerking met dochteronderneming OV Bank.
De resultaten van de bank staan onder druk door grotere concurrentie en dalende rentestand. “Als gevolg van een beleidswijziging in de waardebepaling van lkredietrisico’s is een extra voorziening van f 7,6 mln getroffen”, aldus Levob. Het vermogen is uitgebreid met f 2,5 mln.

Reageer op dit artikel