nieuws

Levenbedrijf van Zurich in de lift

Archief

Zurich Nederland heeft over het eerste halfjaar zijn winstcijfer met 16% weten te verbeteren tot f 36,2 mln. De premie-omzet dikte met slechts 3% aan tot f 466 mln.

De verbeterde winst schrijft Zurich onder meer toe aan een verlaging van de kosten. Die wordt weer veroorzaakt door de integratie van de leven- en schadebedrijven.
De cijfers van Zurich leunen vooralsnog op het levenbedrijf, dat de nettowinst verhoogde tot f 37,3 (35,0) mln bij een technisch resultaat van f 17,0 (14,6) mln.
Het brutopremie-inkomen kwam 7,4% hoger uit op f 250,5 (233,2) mln. In navolging van de algehele marktontwikkeling liep het periodieke premie-inkomen terug: -4% tot f 160,6 (167,0) mln. De koopsompremies dikten daarentegen met 36% aan tot f 89,9 (66,2) mln.
Schade
Bij Zurich Schade loopt het premie-inkomen nog altijd terug: f 215,8 (218,5) mln. “Het gevolg van een verdere focus op de winstgevendheid”, aldus Zurich, dat met name in de Brand-portefeuille van gemeenten en woningcorporaties heeft gesneden.
Toch bleef het technische resultaat onder invloed van “zorgenkind” Brand negatief: f -3,8 (-4,4) mln. Het nettoresultaat kwam dichter naar de nullijn: f -1,1 (-3,8) mln.
Internationaal
Het internationale Zurich-concern verhoogde in de eerste zes maanden van dit jaar de premie-omzet met 2% tot f 61 miljard. De nettowinst zakte met bijna 25% in tot f 3,0 (4,0) mld.
Vooral in schadeverzekeringen moest Zurich een flinke veer laten, getuige de halvering van het nettoresultaat tot f 1,0 mld. Ook het levenbedrijf boekte een 19% lagere winst van f 0,9 mld. Daarentegen verdubbelde het resultaat uit herverzekeringen tot f 0,3 mld.

Reageer op dit artikel