nieuws

Levenbedrijf raast over grens f 30 mld premie

Archief

Levenbedrijf raast over grens f 30 mld premie

De 98 in Nederland actieve levensverzekeraars die onder toezicht staan van de Verzekeringskamer zijn in 1996 gezamenlijk goed geweest voor een brutopremie-inkomen van ruim f 33 mld. Daarmee passeert de premie-omzet voor het eerst de grens van f 30 mld. De groei bleef met 10,8% wel achter bij die van vorig jaar (15,2%).
Het totale brutopremie-inkomen uit levensverzekeringen is in 1996 met f 3.231 mln gestegen tot f 33.044 (29.813) mln. In 1995 beliep de premiegroei nog f 3.928 mln. Ook in procenten blijft de premiegroei achter bij die van 1995: 10,8% tegen 15,2%. De grootste stijging ooit – zowel absoluut als procentueel – stamt uit 1990, toen de levenmarkt in één jaar tijd f 4,2 mld meer aan premie-inkomen mocht noteren.
De grootste groeifactor is andermaal de individuele beleggingsverzekering. Dit premie-inkomen uit individuele verzekeringen waarbij het beleggingsrisico voor rekening van de polishouder is, stijgt met 52% naar f 5.209 (3.425) mln. In 1995 en 1994 bedroeg de groei van deze categorie respectievelijk 81% en 63%.
Met name de individuele unit-linkedverzekeringen tegen koopsom nemen een vlucht. De premie-inkomsten van deze categorie komen uit op f 1.586 (918) mln: een stijging van 70,6%.
Individuele verzekeringen
De levenmarkt wordt gedomineerd door de individuele verzekeringen: 67,5% (65,8%) van het totale premie-inkomen is afkomstig uit individuele contracten. De beleggingsverzekering wint bij de particulier nog immer aan populariteit. De individuele levenmarkt is inmiddels voor 24% (18%) in handen van de beleggingsverzekering.
In absolute cijfers bedraagt het brutopremie-inkomen uit individuele verzekeringen met het beleggingsrisico voor de polishouder f 5.209 (3.425) mln. Daarvan is f 1.566 (918) mln afkomstig uit koopsompolissen en f 3.643 (2.507) mln uit overeenkomsten tegen periodieke premies.
De traditionele, particuliere markt groeit minder onstuimig. Het brutopremie-inkomen uit individuele guldensverzekeringen – met beleggingsrisico voor de verzekeraar – stijgt met 6% naar f 16.655 (15.727) mln. Daarvan is f 7.402 (7.066) mln afkomstig uit koopsompolissen: een stijging van 4,8%. De premiebetalende polissen brengen hier f 9.253 (8.661) mln aan brutopremies binnen: een stijging van 6,8%.
Collectieve verzekeringen
De collectieve contracten vormen 32,5% (34,2%) van de totale levenmarkt. In absolute cijfers gaat het hier om een premie-inkomen van f 10.539 (9.957) mln.
De collectieve contracten waarbij het beleggingsrisico voor rekening van de verzekeraar is, brengen f 6.587 (6.161) mln in: een stijging van 7%. Die groei wordt veroorzaakt door koopsommen, die goed zijn voor f 2.759 (2.135) mln premie (+29%). Het periodieke premie-inkomen uit collectieve levensverzekeringen (beleggingsrisico verzekeraar) loopt met 5% terug tot f 3.828 (4.026) mln.
De collectieve beleggingsverzekeringen zijn goed voor f 3.952 (3.796) mln: een stijging van 4%. Hiervan is de groei gelijkmatig over de periodieke premies – f 2.366 (2.275) mln – en de koopsommen – f 1.586 (1.521) mln – verdeeld.
Beleggingsverzekeringen
De levensverzekeringen met het beleggingsrisico voor rekening van de polishouder maken met een premie-inkomen van f 9.161 (7.221) mln inmiddels 28,2% (24,8%) van de totale levenmarkt uit.
Hiervoor is al aangegeven vooral de individuele beleggingsverzekeringen verantwoordelijk zijn voor die groei. Het marktaandeel van individuele beleggingsverzekeringen is gegroeid naar 16,1% (11,8%). De collectieve beleggingscontracten nemen 12,2% (13,0%) van de levenmarkt in beslag.
Brutopremies leven verdeeld per categorie 1996 1995 Groei in
% Periodieke premies individueel risico verzekeraar 9.253 8.661 6,8% individueel risico polishouder 3.643 2.507 45,3% collectief risico verzekeraar 3.828 4.026 -4,9% collectief risico polishouder 2.366 2.275 4,0% Totaal periodiek 19.090 17.469 9,3% Premies ineens individueel risico verzekeraar 7.402 7.066 4,8% individueel risico polishouder 1.566 918 70,6% collectief risico verzekeraar 2.759 2.135 29,2% collectief risico polishouder 1.586 1.521 4,3% Totaal koopsom 13.312 11.639 14,4% Totaal 32.402 29.108 Niet verantwoord 642 705 * Totaal levenmarkt 33.044 29.813 10,8% * In de acht levencategorieën (onderverdeeld in individueel en collectief, periodieke premies en premies ineens, risico verzekeraar en risico polishouder) is slechts f 32.402 mln van het totaal van f 33.044 mln verantwoord. Dit komt (1) omdat maatschappijen premies in een bepaalde categorie niet aan de Verzekeringskamer hoeven te rapporteren als die categorie minder dan 10% van het totale premie-inkomen van die maatschappij telt en (2) omdat vijf maatschappijen een deel van hun premie-inkomen onder de noemer ‘indirect bedrijf’ hebben geboekt.
Verdeling brutopremies leven risico verzekeraar – risico polishouder
Verzekeringen met beleggingsrisico voor verzekeraar 72% Individueel 51,4% Collectief 20,3% Verzekeringen met beleggingsrisico voor polishouder 28% Individueel 16,1% Collectief 12,2%

Reageer op dit artikel