nieuws

Levenbedrijf geeft groei ING Nederland forse impuls

Archief

Een groei van ruim 28% in levensverzekeringen heeft de verzekeringsomzet van ING Nederland een forse impuls gegeven. In het eerste halfjaar nam de omzet van toe naar f 14.097 (13.028) mln.

Bankverzekeraar ING boekte in de eerste helft van dit jaar in ons land f 6.362 (4.970) mln aan levenpremies, zowel dankzij het individuele als het collectieve bedrijf. De toegenomen vraag als gevolg van te verwachten nieuwe fiscale spelregels zijn hieraan debet, aldus ING. “Een andere factor is de overname van een aantal collectieve pensioencontracten”. De brutowinst steeg met 26,8% naar f 1.117,3 (881,5) mln.
Het brutopremie-inkomen van het schadebedrijf in ons land nam met 9,5% toe naar f 2.484 (2.268) mln, met name door groei in de branche Inkomen/Ongevallen. De brutowinst daalde met bijna 26% naar f 127,8 (171,9) mln, vooral door tegenvallende resultaten in de sectoren Motorrijtuigen en Brand. Het aandeel van ING in de schadeclaims van de verwoeste vuurwerkopslagplaats in Enschede bedroeg f 48,5 mln; na aftrek van belastingen f 30,9 mln. Het resultaat van Ziektekosten en Inkomen/ongevallen is verbeterd, aldus ING.
Het operationele resultaat voor belastingen van ING Nederland in verzekeringen kwam uit op f 18.643 (17.542) mln.
Wereldwijd
De omzet van ING in verzekeringen wereldwijd nam in het eerste halfjaar toe tot f 40.777 (35.057) mln, waarvan aan brutopremies f 29.618 (23.082) mln.
De brutopremie van het levenbedrijf nam toe naar f 24.677 (18.912) mln, een stijging van 30,5%. De brutowinst van het levenbedrijf beliep f 1.692,5 (1.291,4), een groei van 31,1%.
Het schadebedrijf zag de brutopremie-omzet groeien met 18,5% naar f 4.941 (4.169) mln. Het schadebedrijf incasseerde een brutowinst van f 275,5 (180,7) mln, een stijging van 52,4%. De brutowinst uit verzekeringen algemeen groeide met 23,7% naar f 1.368,5 (1.106,3) mln.
Het brutopremie-inkomen van greenfields steeg met bijna 41% naar f 3.199,8 mln. Daaraan hebben alle landen positief bijgedragen, uitgezonderd Italië. Het brutoresultaat bedroeg f 90,4 (22,0) mln. De provisie uit assurantiebemiddeling wereldwijd daalde naar f 101,4 (103,6) mln.
De operationele nettowinst steeg met bijna 19% tot f 2.510 (2.111) mln, mede dankzij f 683 (595) mln aan boekwinst op verkopen. De vrijval van een millenniumvoorziening leverde ruim f 200 mln voor belasting op. De nettowinst steeg met bijna 91% naar f 9.203 (4.826) mln.

Reageer op dit artikel