nieuws

Levenbedrijf blijft grote winstmaker Aegon Nederland

Archief

Aegon Nederland heeft in de eerste drie maanden van dit jaar een winststijging kunnen noteren van 29%. De brutowinst groeide van f 259 mln naar f 333 mln.

De grote winstmaker van Aegon Nederland is opnieuw het levenbedrijf met een brutoresultaat van f 271 (213) mln. Het bruto premie-inkomen nam toe naar f 1.965 (1.824) mln. “Voortgaande deregulering zal ertoe leiden dat de verkopen van levensverzekeringen verder toenemen”, aldus de maatschappij.
Schadebedrijf
Het totale premie-inkomen van Aegon Nederland beliep f 2.410 (2.223) mln, waarvan f 350 (340) mln voor rekening van het schadebedrijf, exclusief de premies uit ziekte- en ongevallenverzekeringen van f 445 (399) mln. Het resultaat voor belastingen, inclusief de branche ziekte- en ongevallen, beliep f 19 (11) mln.
De opbrengst van de bankactiviteiten (FGH, Labouchere en Spaarbeleg) groeide met ruim 10% naar f 333 (296) mln. De brutowinst steeg met 23% naar f 43 (35) mln.
Wereldwijd bedroeg het premievolume van Aegon in het eerste kwartaal f 5.479 (4.821) mln, waarvan in leven f 4.228 (3.766) mln, in ziekte en ongevallen f 703 (556) mln en in schade f 548 (499) mln. De brutowinst bedroeg f 518 (419) en de nettowinst f 403 (326) mln.

Reageer op dit artikel