nieuws

Leven-pakket Interbank borduurt voort op succes ABN Amro Leven

Archief

Het heeft even op zich laten wachten, maar vanaf 1 mei kan het intermediair ermee aan de slag: het pakket levensverzekeringsprodukten van Interbank. Deze dochter van ABN Amro presenteert het pakket volgende week aan haar relaties. Inhoudelijk borduren de Interbank-produkten voort op het succes dat ABN Amro Leven boekt bij de bankfilialen.

Interbank presenteert het pakket leven-produkten in twee aparte brochures: ‘Belastingvrij sparen’ voor de drie kapitaalverzekeringen en ‘Privé Pensioen’ voor de vier lijfrenteverzekeringen. Drie risicoverzekeringen en een premiespaarverzekering completeren het pakket, dat niet vernieuwend is. Interbank-directeur Edward James vindt dat geen enkel probleem. “Wij lopen niet voorop met produkten. Maar als we ergens mee komen, dan is er ook goed over nagedacht.”
Interbank heeft – naast marktonderzoek – goed gekeken naar de concurrentie én naar moeder ABN Amro. James: “We hebben de goede zaken gebundeld en een pakket samengesteld dat is afgestemd op de wensen van het intermediair en van de consument. En dat deze produkten gewild zijn, is al bewezen. Ik bedoel, een bank is geen spetterend verkooppunt van leven-produkten. Toch veroverde ABN Amro Levensverzekering in korte tijd een marktpositie bij de beste tien. Dat kan alleen als je produkten en prijzen goed zijn.”
Concurrerend
De concurrerende elementen van de produkten zitten volgens Interbank in het samenspel van een aantal zaken. Allereerst de keuze tussen garantiepolissen en beleggingspolissen. Ten tweede zijn de kosten van de unit linked-produkten relatief laag: gemiddeld 6% kosten-inhouding over de inleg.
Ten slotte werkt Interbank met zeventien fondsen van ABN Amro, waardoor de beleggingskeuze van de consument groot is. En omdat voor aankoop van beleggingen geen kosten en voor verkoop 0,5% kosten worden berekend, is de drempel voor een overstap van fonds X naar fonds Y laag. James: “Uit onderzoek blijkt dat mensen vrijwel nooit switchen van beleggingsfonds. Niet omdat het ze niet interesseert of omdat het rendement toch wel goed is. Nee, omdat het ze veelal te veel geld kost. Die drempel hebben wij zo laag mogelijk gemaakt.”
Bedenktijd
Interbank heeft drie beleggingspolissen: Rendement, Koopsom en Pensioen. Iemand met een beleggingspolis kan hierbinnen ongelimiteerd switchen tussen fondsen. Ook is het mogelijk een Koopsompolis met Rentebedenktijd te nemen. Deze polis start met een belegging in een kapitaalmarktfonds met een variabel maar toch vrij zeker renteverloop (4% gegarandeerd). De consument kan zelf kiezen of, wanneer en hoe hij wil overstappen naar een aandelenfonds. Daarnaast biedt deze koopsompolis – eenmalig – de mogelijkheid om van de Beleggingspolis over te stappen naar een Garantiepolis.
Concurrerend is Interbank niet met de provisies voor het intermediair. In die zin dat deze niet afwijken van de gangbare tarieven. Wel wordt, afhankelijk van het type polis, gewerkt met afsluitprovisies in combinatie met doorlopende provisies. Dat Interbank veel waarde hecht aan de relatie met het intermediair moet ook blijken uit het portefeuillerecht. “Wij garanderen derhalve dat de klantenbestanden van het intermediair nooit door Interbank of ABN Amro voor commerciële doeleinden gebruikt zullen worden.”
Introductie
De levensverzekeringsprodukten komen vanaf 1 mei op de markt. Volgende week wordt het pakket geïntroduceerd bij het intermediair, middels vier bijeenkomsten (in De Wijk bij Meppel, in Rhoon bij Rotterdam, in Tegelen en in Baarn). Daar wordt uitleg gegeven over de specifieke produkten en de toekomstvisie van Interbank. In de laatste week van april wordt de Intertel-software naar het intermediair gestuurd.

Reageer op dit artikel