nieuws

Leven-les

Archief

Dat internet voor schadeverzekeringen een serieus verkoopkanaal is geworden, staat niet meer ter discussie. Tussenpersonen die zich dat pas onlangs zijn gaan realiseren, hebben inmiddels genoeg mogelijkheden om de strijd in het online sluiten van simple-riskverzekeringen aan te gaan. Of zij tijdig op de al volop rijdende internettrein springen, moet de toekomst uitwijzen. Hun online collega Independer schrijft immers maandelijks al ruim tweeduizend nieuwe autopolissen in de boeken. In dat licht bezien is het onbegrijpelijk dat 10% van het intermediair nog steeds geen eigen website heeft.

Maar er dreigen meer donkere wolken voor het intermediair. Independer knabbelt alweer aan het volgende heilige huisje: dat van de levensverzekeringen. Bij deze virtuele tussenpersoon worden steeds meer overlijdensrisicopolissen en direct ingaande lijfrenten gesloten. Alarmerend voor assurantiekantoren is dat verzekeraars daar graag aan meewerken. “Ze willen bij ons scherpe tarieven tonen”, zegt Independer-directeur Edmond Hilhorst. Dat geldt nu misschien nog vooral voor auto- en ziektekostenpolissen, maar ook een direct ingaande lijfrente blijkt via de site soms goedkoper dan bij een andere tussenpersoon.
Maatschappijen blijken er dus zelf aan mee te helpen dat ook levensverzekeringen steeds meer als prijsproduct worden gepresenteerd aan de consument. Die is misschien slechter af zonder persoonlijk advies, maar is hij zich daarvan bewust? Zo ja, dan staat Independer altijd nog klaar met een eigen adviesorganisatie. En zolang het online productaanbod niet wordt uitgebreid met meer ingewikkelde varianten als bijvoorbeeld beleggingspolissen, lijkt daar vanuit het oogpunt van consumentenbescherming weinig tegenin te brengen.
Wel is de opmars van Independer een nieuwe waarschuwing voor het intermediair, dat zijn adviesterrein steeds verder ingeperkt ziet. Hoe lang duurt het nog voordat beleggingspolissen daadwerkelijk online worden aangeboden en hoe gretig zullen maatschappijen daar dan op inspringen? Tenslotte zijn hypotheken ook al enkele jaren volledig via internet te sluiten.
Sommige verzekeraars vinden Independer een ‘waardeloze partij’ en kunnen ongetwijfeld rekenen op bijval van het traditionele intermediair. Voor de meeste maatschappijen telt echter vooral de marketingwaarde van een vergelijkingssite die door bijna 40% van de bevolking wordt bezocht.
Natuurlijk zijn er bezwaren aan te voeren tegen het Independer-model. Een mondige klant die liever op internet sluit, is niet automatisch een goed geïnformeerde klant. En was niet juist voor zijn bescherming de WFD ingevoerd? Verder moet je je afvragen of Independer het fenomeen transparantie wel een dienst bewijst door in toenemende mate ook levenpolissen als prijsproducten neer te zetten.
De algemene opvatting dat het sluiten van levenpolissen en hypotheken voor het overgrote deel altijd bij een persoonlijk adviseur zal blijven plaatsvinden, wordt door de realiteit echter steeds meer gelogenstraft. Tenzij het intermediair nu eens overtuigend kan aantonen dat deze producten niet verkocht kunnen worden zonder bijbehorend persoonlijk advies. Daarbij zal het niet alleen meer de consument moeten (terug)winnen, maar ook een groeiend aantal verzekeraars.
Rob van de Laar
rvdlaar@kluwer.nl

Reageer op dit artikel