nieuws

Letselslachtoffer op zwart zaad door ondeskundige bemiddelaar

Archief

Een letselslachtoffer uit Rijssen hoeft de rekening van zijn oorspronkelijke belangenbehartiger niet te betalen, omdat deze hulpverlener het slachtoffer in feite een slechte dienst heeft bewezen. Dat oordeelde de kantonrechter in Almelo in de zaak die door de belangenbehartiger was aangespannen om betaling van het honorarium, circa f 2.400, af te dwingen.

Professionele belangenbehartigers verzuchten vaak, dat iedereen een bord op zijn deur mag spijkeren met de term ‘letselschadespecialist’, want het is geen beschermd beroep. Het recente vonnis van de Almelose kantonrechter is een teken aan de wand.
Het betrokken letselslachtoffer was een man die tijdens zijn werk als taxichauffeur betrokken raakte bij een auto-ongeluk, waarna hij onder meer psychotherapeutische hulp nodig had. De man kwam terecht bij psychotherapeut Gerrit Paskamp. Vanuit die situatie is de therapeut tevens in de rol van belangenbehartiger in de letselzaak gestapt.
In plaats van de werkgever van taxichauffeur K. aansprakelijk te stellen, richtte Paskamp alle pijlen op de ongevallenverzekering die de chauffeur eertijds bij Sun Alliance had gesloten.
Paskamp kan ontegenzeggenlijk goede brieven schrijven, want hij bewoog Sun Alliance tot een voorschotbetaling van f 50.000. K. had uitsluitend recht op een bedrag dat bepaald wordt aan de hand van het percentage blijvende invaliditeit en dan gerelateerd aan zijn persoonlijk inkomen. Paskamp had als basis voor de berekening het gezinsinkomen genomen. Hier was ook Sun Alliance in de fout gegaan, door een voorschot uit te keren, dat was gebaseerd op het gezinsinkomen en niet het persoonlijk inkomen van de taxichauffeur.
Terugvorderen
Uit het vonnis van de kantonrechter komen niet alle relevante bedragen naar voren. Desgevraagd laat de gemachtigde van de taxichauffeur, algemeen directeur Yme Drost van Rechtspraktijk Drost, ons weten dat de man feitelijk recht had op een uitkering van iets meer dan f 5.500. Sun Alliance kende uiteindelijk coulancehalve een bedrag van f 28.000 toe en vordert (gezien het voorschot van f 50.000) derhalve een bedrag van f 22.000 terug. K. had het voorschot echter al uitgegeven aan woningaanpassingen en zit daardoor op zwart zaad. Drost heeft overigens namens de chauffeur alsnog de werkgever aansprakelijk gesteld.
Onverenigbaar
De kantonrechter merkt in zijn vonnis op, dat hij de commerciële activiteiten van Paskamp volstrekt onverenigbaar vindt met de positie van behandelaar in de hoedanigheid van psychotherapeut. “De conclusie dringt zich op, dat Paskamp vanuit een vertrouwenspositie een opdracht heeft verworven over een aangelegenheid, ter afhandeling waarvan zijn vlotte pen goede diensten kon bewijzen, maar waarvan hij in wezen onvoldoende verstand had. Met zijn vaardigheid in het schrijven van taalkundig goede en dus overtuigende brieven aan Sun Alliance heeft hij K. een slechte dienst bewezen, omdat hij inhoudelijk de plank volledig missloeg. Het voorschot van f 50.000, dat er nooit had mogen komen, en dat er hoogstwaarschijnlijk niet was gekomen als een op assurantiegebied deskundig persoon de kans had gekregen om zich tijdig met de zaak te bemoeien, is uitgegeven en K. zit met de brokken.”
Onder de in het voorgaande behandelde omstandigheden komt Paskamp volgens de kantonrechter geen vergoeding toe voor zijn bemoeienissen. “Hij is evident toerekenbaar te kort geschoten in het verrichten van zijn diensten ten behoeve van K. bij het verkrijgen van een schadeuitkering van Sun Alliance.”
De kantonrechter staat er bij stil dat Sun Alliance – door de bemoeienissen van Paskamp – uit coulance een hogere uitkering heeft gedaan dan waartoe zij verplicht was. Maar daarvan hoeft mede-brokkenmaker Paskamp niet te profiteren, aldus de kantonrechter. De vordering van het honorarium wordt afgewezen en tevens moet Paskamp opdraaien voor de kosten van het geding. (Zaaknr. 34129 CV Expl.98-1353)

Reageer op dit artikel