nieuws

Letselslachtoffer kan nu bij KorevaarVanDijk meekijken

Archief

Een internettoepassing die letselschadeslachtoffers op volledig transparante wijze in staat stelt om de voortgang in de behandeling van hun dossier op de voet te volgen. Dat is de gedachte achter ‘Mijn Dossier Online’, dat een dezer dagen in gebruik is genomen door KorevaarVanDijk Letselschade in Capelle aan den IJssel.

De nieuwe faciliteit stelt het slachtoffer in staat om alle van belang zijnde documenten en de agenda in zijn dossier daadwerkelijk te volgen. Ook allerlei praktische gegevens over de betrokken partijen en ingeschakelde dienstverleners zijn direct raadpleegbaar. In beginsel is alle correspondentie voor het slachtoffer zichtbaar, met uitzondering van medische correspondentie.
Het slachtoffer kan in een afgeschermd gedeelte een dagboek bijhouden. Als hij nieuwe notities in het dagboek ook wil delen met zijn belangenbehartiger, kan hij bij plaatsing van elke nieuwe bijdrage ervoor kiezen om daarvan een mailbericht aan die belangenbehartiger te sturen.
Om slachtoffers in staat te stellen onderling ervaringen en visies uit te wisselen en eventuele tips te geven, is er ook een internetforum ontwikkeld.
Tweede fase
De komst van ‘Mijn Dossier Online’ kan volgens het bureau uit Capelle worden beschouwd als de tweede fase in een interactief traject. Sinds eind vorig jaar kent Korevaar Van Dijk namelijk al voor zakelijke opdrachtgevers – uit rechtsbijstandkring – online inzage in de letselschadedossiers.
Via een speciale toegangscode kunnen nu ook individuele cliënten een dossier inzien. Het gaat daarbij onder meer om gemaakte bezoekafspraken, verslagen van telefoon- en bezoekgesprekken met slachtoffers, advocaten, verzekeraars en andere betrokkenen alsook rapportage over de ondernomen acties richting (verzekeraars en belangenbehartigers van) aansprakelijke partijen. “Het grote voordeel hiervan is dat letselschadeslachtoffers en hun belangenbehartigers op de hoogte kunnen zijn van de meest actuele stand van zaken met betrekking tot de afwikkeling van een letseldossier”, zei directeur Ard Korevaar destijds. Hij gaf toen tevens nadrukkelijk aan dat zijn bureau geheel conform de privacy-wetgeving via het online systeem geen medische informatie over letselschadeslachtoffers naar buiten brengt.
Oog voor het intermediair
KorevaarVanDijk heeft bij de ontwikkeling van het nieuwe instrument ook stilgestaan bij het betrekken van de eventuele assurantietussenpersoon van het slachtoffer. Normaal gesproken is die bemiddelaar immers het eerste aanspreekpunt en tevens vertrouwenspersoon in verzekeringskwesties. Het systeem van KorevaarVanDijk voorziet in de mogelijkheid dat het eigen sitedeel van het letselslachtoffer op diens scherm wordt gepresenteerd met het logo van de betrokken tussenpersoon.
Kwetsbaar opstellen
“Met deze nieuwe vorm van dienstverlening krijgen cliënt en tussenpersoon een nog beter inzicht in wat wij voor hen doen”, zegt Korevaar. “Wij bieden deze verregaande transparantie 24 uur per dag en zeven dagen per week en durven ons daarmee kwetsbaar op te stellen.”
Als kernbegrippen noemt hij gemak (toegang tot een actueel overzicht wanneer de cliënt daar behoefte aan heeft) en rust (“er wordt zichtbaar aan mijn zaak gewerkt”). “Verder bieden wij een lage drempel om contact te zoeken met medewerkers van ons bureau en met lotgenoten.”
Ontstaan en ontwikkeling
Het bureau KorevaarVan Dijk werd op 1 januari 1999 opgericht en werkt uitsluitend voor slachtoffers van letselschade. Het op landelijke schaal werkende bedrijf telt inmiddels 35 medewerkers en neemt een steeds groter deel van het gebouw aan De Linie 2 in Capelle aan den IJssel in beslag.
Korevaar en Van Dijk zijn errvan overtuigd dat de door hen ontwikkelde internettoepassing het ultieme hulpmiddel is om slachtoffers volledig te informeren over datgene wat hun indringend aangaat: de ontwikkelingen in hun eigen dossier.
Geïnteresseerden kunnen een demonstratie van het systeem bekijken op internet onder www.korevaarvandijk.nl/demo.
Ard Korevaar (links) en Mark van Dijk.

Reageer op dit artikel