nieuws

Letseladvocaten in hoger beroep

Archief

De advocatenorganisatie ASP (Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade) gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de Reclame Code Commissie inzake de klacht van ASP over een campagne van Achmea. De klacht ging over de zogenaamde Nederpoortreclames over letselschade waarin volgens ASP zowel het letselschadeslachtoffer als zijn advocaat op bespottelijke wijze werden neergezet. De Reclame Code Commissie (RCC) heeft de klacht afgewezen. De RCC vindt de reclame niet in strijd met de goede smaak en evenmin nodeloos kwetsend. Naar haar oordeel zijn de uitingen humoristisch bedoeld en beogen zij geen getrouw beeld te geven van de wijze waarop advocaten in het algemeen en letselschadeadvocaten in het bijzonder hun praktijk plegen uit te oefenen. 

“Over gevoel voor humor valt niet te twisten”, reageert ASP, “maar Achmea bedrijft humor ten koste van slachtoffers en hun advocaten zonder ook maar een greintje zelfspot daarin te betrekken. Dit terwijl er al lang sterke aanwijzingen bestaan dat het juist de verzekeraars zijn die de afwikkeling van letselschadezaken bemoeilijken.”  Volgens ASP is het goede nieuws “dat kennelijk iedereen begrijpt dat Achmea een onjuist beeld schetst van de letselschadeadvocatuur”. Desondanks tekent ASP hoger beroep aan.    

Reageer op dit artikel