nieuws

Letseladvocaat Sleeuw: verzekeraars hebben te veel invloed binnen

Archief

LSA

Letselschadeadvocaat Rob Sleeuw heeft zijn lidmaatschap van de LSA (Vereniging van Letselschade-Advocaten) opgezegd, omdat volgens hem verzekeraars te grote invloed in deze organisatie hebben.
Sleeuw motiveerde zijn opzegging bij voorzitter Hein Taminiau als volgt: “De LSA is een hybride organisatie. Hoewel in de minderheid, heeft de verzekeringsfractie een belangrijke invloed op het reilen en zeilen van de vereniging. Naar het mij voorkomt, is de koers die de vereniging vaart al te zeer afgestemd op de belangen van verzekeraars. Het slachtofferbelang vindt daardoor te weinig draagvlak. Daar komt bij dat de invloed van verzekeraars niet openlijk maar meestal achterlangs – en voor de leden niet goed waarneembaar en/of controleerbaar – wordt uitgeoefend. Het één met het ander maakt dat ik mij als slachtofferadvocaat onvoldoende vertegenwoordigd voel.”
Buitengewone ledenvergadering
LSA-voorzitter Taminiau denkt dat de stap van Sleeuw veel te maken heeft met de uitkomst van de eind mei gehouden buitengewone ledenvergadering van de LSA. Tijdens die bijeenkomst – over de positionering van de organisatie en waarbij de koers van de vereniging werd uitgezet – is onder meer Sleeuws idee voor een centraal personenschaderegelingsinstituut aan de orde geweest.
Zowel de slachtofferadvocaten als de verzekeringsadvocaten waren volgens Taminiau goed vertegenwoordigd. “Er heeft een afgewogen discussie plaatsgevonden en iedereen kon zijn visie op de koers van de vereniging geven. Voor het plan van Rob Sleeuw bleek geen draagvlak te bestaan. Dat heeft hem kennelijk een groot gevoel van onbehagen gegeven. Het door hem geschetste beeld omtrent de krachtsverhoudingen binnen de vereniging wordt niet door mij als zodanig herkend. Het bestuur betreurt dat Rob Sleeuw de vereniging anders ervaart en deze keuze heeft gemaakt.”
Reactie Verbond van Verzekeraars
Het Verbond van Verzekeraars zegt de uitlatingen van Rob Sleeuw over de invloed van verzekeraars op de LSA in het geheel niet te herkennen. “Primair is dit trouwens een zaak tussen Sleeuw en de LSA.”
De organisatie stelt dat er waar mogelijk door het Verbond en het Personenschade Instituut van Verzekeraars constructief met de LSA overleg wordt gevoerd. “Dat gebeurt niet alleen rechtstreeks, maar ook en vooral binnen het Nationaal Platform Personenschade, waar vertegenwoordigers van de LSA als toehoorder aanwezig zijn. Net zoals dat het geval is binnen de Gedragscode Behandeling Letselschade, staat ook bij het NPP het slachtofferbelang voorop”, aldus het Verbond.

Reageer op dit artikel