nieuws

Letsel.nl presenteert informatieboekje

Archief

Letselschadebureau Letsel.nl heeft voor ongevalslachtoffers een bijna veertig pagina’s tellend pocketboekje samengesteld met als titel ‘Alles wat u moeten weten over letselschade’.

De boekjes worden aan assurantietussenpersonen, artsen en medisch specialisten verstrekt voor cliënten/patiënten die slachtoffer zijn geworden van een ongeval. Een digitale versie van het boekje is te vinden op www.allesoverletselschade.nl.
In het onderdeel ‘Meest gestelde vragen’ komt de affiniteit van bureaueigenaar Gerrit Engelgeer met no cure, no pay naar voren. Op de vraag of er risico’s verbonden zijn aan honorering op deze basis wordt geantwoord: “De no cure, no pay-afspraak is een heldere afspraak. Het slachtoffer weet waar hij aan toe is, namelijk het overeengekomen percentage. Dat is anders bij een afspraak op basis van urendeclaratie. Dan zal het slachtoffer altijd de nota van de belangenbehartiger moeten voldoen en weet hij pas hoe hoog die is, als hij de nota ontvangt.”
Exemplaren van het boekje kunnen door tussenpersonen kosteloos worden aangevraagd via info@letsel.nl.

Reageer op dit artikel