nieuws

Letsel

Archief

Hoeveel letsel kan het imago van de verzekeringsbedrijfstak nog oplopen? Die vraag borrelde op bij het lezen van de kop ‘Verzekeraars plunderen burgers voor miljard euro’ in De Telegraaf. De pijl was niet gericht op euro’s die aan de strijkstokken der levensverzekeraars blijven hangen, maar doelde dit keer op structureel te lage uitkeringen bij letselschadeclaims.

Aangever van het verhaal was Rob Sleeuw. “Het is de realiteit, na 23 jaar ervaring als letselschadeadvocaat, dat slachtoffers er bekaaid van afkomen”, zegt hij. Slachtoffers nemen veelal genoegen met lagere bedragen dan waar ze recht op hebben, is zijn betoog. Op diverse plekken noemt Sleeuw uiteenlopende tekorten, van 20% tot 60%. Oorzaken: de verleiding om in te gaan op het aanbod van de verzekeraar plus vrees voor hoge proceskosten en langslepende kwesties bij afwijzing van dat eerste voorstel.
Sleeuw pleit voor een Stichting Collectieve Regeling Personenschade (CRP). Daarin zouden letselschadeadvocaten moeten samenwerken met schaderegelaars van verzekeraars. CRP-voorstellen zouden in het ideaalbeeld acceptabel moeten zijn voor beide partijen. De kosten van de schaderegeling kunnen naar schatting met 30% omlaag. En er kunnen normen worden bepaald op basis van ervaringsgegevens, zodat niet iedere verzekeraar, expert en advocaat zijn eigen weg uitstippelt.
Bijkomend idee is dat slachtoffers op kosten van de stichting civielrechtelijke procedures kunnen aanspannen. De redenatie is: alleen al die mogelijkheid zal verzekeraars dwingen tot betere schikkingsvoorstellen en daarmee de behoefte aan een procesgang doen dalen. Want niemand zit op meer letselschadeprocessen te wachten.
Volledig nieuw zijn de ideeën niet. Eind vorige eeuw werd al gepleit voor een Nationale Letselschaderegelingsdienst. En via het Nationaal Platform Personenschade en de Gedragscode Behandeling Letselschade wordt al werk gemaakt van normering, snelle behandelingstermijnen en als het kan lagere claimkosten.
Sleeuws schets van plunderende verzekeraars is een karikatuur van de werkelijkheid. Het geeft ook te denken dat de letselschadeadvocaat vanuit de eigen achterban op schamele bijval kan rekenen. Maar dat kan een commerciële reden hebben. Het aantal claims loopt door de toenemende verkeersveiligheid en verbeterde arbeidsomstandigheden sterk terug. Een centraal instituut dat voor standaarden in de afhandeling zorgt, levert natuurlijk niet méér klandizie op.
Wellicht kan de Nederlandse letselschadewereld nog wat inspiratie opdoen in Ierland. De buitenlandpagina in dit blad bericht over de letselpraktijk aldaar. Een centraal instituut, door de overheid ingericht, heeft de behandeltermijn van claims teruggebracht van drie jaar naar negen maanden en de ‘transactiekosten’ van 46% naar 10% van de schadepost. Er is de nodige kritiek op het Ierse systeem te uiten, maar deze cijfers zijn toch niet te negeren. In Nederland is de termijn 2,3 jaar en zijn de kosten 25% tot 50%. Die getallen en de imagoschade vragen om verbetering.
Henri Drost
hdrost@kluwer.nl

Reageer op dit artikel