nieuws

Leidse Assurantieclub begint wervingscampagne

Archief

De Leidse Assurantieclub (LAC) gaat binnenkort de verzekeringsbranche in de regio bestoken met een telefonische wervingscampagne teneinde het ledental wat op te krikken. Tweede ijzer in het vuur is het instellen van een bedrijfslidmaatschap, waarmee bedrijven zelf actief de animo voor de assurantieclub bij hun medewerkers kunnen vergroten.

Het opheffen van de Goudse Assurantieclub drie jaar geleden heeft de LAC volgens voorzitter Sander Franken geen extra leden opgeleverd. “We hebben de leden van de Goudse ook niet actief benaderd om naar ons toe te komen.” In 1998 bereikte de LAC haar top wat betreft ledental: er waren toen meer dan duizend mensen lid. Daarna is echter een vrije val ingezet, die resulteerde in een ruime halvering: eind vorig jaar stond de teller nog op 464 leden.
Opheffing van de club is echter bepaald niet aan de orde. “Maar we realiseren ons wel dat het nu of nooit is”, zegt Franken. “We moeten een flink aantal nieuwe leden zien te werven. Zakken we onder de vierhonderd leden, dan moeten we toch serieus aan een opheffing of fusie gaan denken.”
Om het tij te keren is een groot aantal initiatieven ontplooid. Zo werd in de jaarvergadering uitgebreid het bedrijfslidmaatschap besproken. Daarmee wil het bestuur naast het ledental de opkomst bij lezingen opschroeven. Verder worden potentiële leden binnenkort actief telefonisch benaderd. “We hebben het voordeel dat we een aanzienlijk eigen vermogen hebben”, zegt bestuurslid Hans Luiken. “Daarmee kunnen we dit soort actief bekostigen.” Dit overlevingsoffensief wordt gefinancierd met ‘slapend geld’. “Dat zijn middelen die we door de jaren heen hebben opgebouwd. Er is nooit iets mee gedaan. Dat gaan we nu veranderen.”
Nieuwe statuten
Voor het invoeren van een bedrijfslidmaatschap is een aanpassing van de statuten nodig. “De huidige statuten stammen uit 1979 en zijn aan modernisering toe. De statuten laten nu alleen ruimte voor een lidmaatschap van natuurlijke personen. Bovendien willen we de doelstelling verbreden tot het bevorderen van kennis en wetenschap van de financiële dienstverlening.” Voor het bedrijfslidmaatschap zijn diverse opties bedacht. Wie via zijn bedrijf lid is, heeft – eventueel tegen gereduceerd tarief – recht op deelname aan lezingen en workshops van de LAC en FiDi/Pé. Bedrijfsleden krijgen geen recht op deelname aan bedrijfsbezoeken, de jaarlijkse borrel en andere informele bijeenkomsten.
De achterliggende gedachte is dat bedrijven hun medewerkers gericht naar lezingen en workshops in de omgeving kunnen sturen. Hoe de contributie berekend moet worden, is nog onderwerp van discussie. Er kan een vast bedrag per bedrijf of per medewerker worden gerekend, waarbij de bestuurders persoonlijk LAC-lid moeten zijn. Er kan echter ook worden gekozen voor een variant waarbij de werkgever voor elke opgegeven medewerker de reguliere contributie betaalt of voor een variant waarbij het bedrijf een vast bedrag per jaar betaalt op basis van een aantal categorieën.
Het bestuur
Voorzitter: Sander Franken (TBF Assuradeuren/Teeuwen Assurantiën)
Secretaris: Harm Koch (Delta Lloyd)
Lezingen: Martin Robertz (Rabobank)
Penningmeester: Janny van der Reek (Kantoor van der Reek)
PR en website: Hans Luiken (Hans Luiken Marketing)
De Leidse Assurantieclub
Opgericht: 26 januari 1951
Regio: Leiden en omstreken.
Aantal leden: 464.
Contributie: e 20 per jaar.
Het bestuur van de LAC: (v.l.n.r.) Janny van der Reek, Harm Koch, Sander Franken, Martin Robertz en Hans Luiken.

Reageer op dit artikel