nieuws

Legio-Lease weerstaat opnieuw aanval op term ‘spaarleasen’

Archief

Legio-Lease heeft opnieuw aan het langste eind getrokken in een hoger-beroepzaak bij de Reclame Code Commissie (RCC). Het College van Beroep vindt de term ‘spaarleasen’ niet misleidend. Midden vorig jaar vernietigde het College een uitspraak van de RCC ten aanzien van een klacht over een brochure van Legio- Lease.

Deze keer was het de Nederlandse Vereniging van Belastingbetalers (NVB), die een klacht bij de RCC had ingediend en geen genoegen nam met de uitspraak van die commissie (zie AM 1994, nr 23, pag. 3).
De NVB vond de term ‘spaarleasen’ misleidend “aangezien geen sprake is van sparen of van een spaarformule, doch van het leasen van aandelen, ofwel het beleggen met geleend geld”. De RCC had zich niet uitgelaten over het al dan niet correct zijn van de term, maar sprak wel als oordeel uit, dat de in het geding zijnde brochure onvoldoende duidelijkheid bood. Met name dit laatste was reden voor Legio-Lease om eveneens in hoger beroep te gaan. Het College van Beroep heeft de beslissing van de RCC vernietigd. “Anders dan de Commissie, is het College van oordeel dat de folder voldoende duidelijk uiteen zet wat ‘spaarleasen’ inhoudt, te weten een wijze van belegging van (spaar)gelden door middel van een vorm van huurkoop (leasen) van aandelen. Daarbij worden niet slechts de (fiscale) voordelen belicht, maar wordt tevens gewezen op het risico dat het beleggen in aandelen met zich brengt. Hoewel aan dit laatste aspect in de tekst minder aandacht is besteed dan aan de voordelen van spaarleasen, betekent dit niet dat de brochure in dat opzicht te kort schiet. Dit klemt te meer nu het van algemene bekendheid is, dat het beleggen in aandelen het risico van waardedaling impliceert.” Het College is evenmin van oordeel, dat de brochure aan duidelijkheid te wensen overlaat wat betreft een tussentijdse beëindiging van het spaarlease-contract. (College van Beroep van de Reclame Code Commissie, dossier DM 824-825/94.8315)

Reageer op dit artikel