nieuws

Legal noemt wel performance fee

Archief

Legal en General heeft in 2003 de performance fee ingevoerd. Reden was dat de opbrengsten op beleggingen voor polishouders laag waren en diens kosten toch gelijk bleven. “Wij hebben toen structureel onze beheerkosten op de fondsen verlaagd en een performance fee rendement ingevoerd”, zegt directeur Arno Dolders. Als in een maand het rendement hoger is dan 10% ten opzicht van twaalf maanden geleden wordt 0,05% kosten in rekening gebracht. “Deze fee is zodanig dat de consument, zelfs bij een voortdurend rendement van 10% of meer, minder betaalt aan beheerkosten dan in de oude situatie.”

“De opmerking van de AFM was dat de performance fee niet in de offerte werd vermeld, maar alleen bij de fondsinformatie. Dit hebben wij gewijzigd. Nu wordt in de offerte, bij de fondsen waarvoor dit geldt, de performance fee genoemd.”

Reageer op dit artikel