nieuws

Legal & General verhoogt dividenduitkering tot ¦ 15 mln

Archief

Ondanks de enorme productiestijging (+50%) heeft levensverzekeraar Legal & General vorig jaar zijn nettowinst met 23% weten te verhogen tot f 15,3 mln. Daarvan wordt f 15 mln uitgekeerd als dividend aan het Britse moederconcern.

Legal & General, in 1984 in ons land van start gegaan, is drie jaar geleden begonnen met het uitkeren van dividend aan het moederbedrijf. Over het boekjaar 1997 werd toen f 8 mln uitbetaald. In de daaropvolgende jaren is vervolgens f 7 mln, f 12,4 mln en nu dus f 15 mln naar Engeland gevloeid; de som van alle dividendbetaling bedraagt nu f 42,4 mln.
Legal & General heeft de resterende winst van bijna f 350.000 toegevoegd aan het eigen vermogen, dat nu f 51,9 mln groot is. De solvabiliteitsmarge is 154%: f 80,9 mln aanwezig en f 52,5 mln benodigd.
Embedded value
De maatschappij doet in haar jaarverslag andermaal een beroep op collega-levensverzekeraars om voortaan het cijfer embedded value te gaan rapporteren. Kort gezegd geeft dat getal de contante waarde weer van de toekomstige winsten van de verzekerings- en beleggingsportefeuille, waardoor meer duidelijkheid ontstaat over de winstgevendheid van nieuwe productie. De waarde embedded value is onder meer opgebouwd uit de volgende variabelen: toekomstige premie-inkomsten, uitkeringen, beleggingsopbrengsten, kosten, belastingen, winstdeling, sterftewinst en onnatuurlijk verval. Probleem is dat er geen standaard bestaat voor invulling van deze variabelen, waardoor het cijfer embedded value nog geen goede vergelijking oplevert tussen verschillende maatschappijen.
In 1997 publiceerde Legal & General het cijfer voor het eerst. Sindsdien is de embedded value van de Hilversumse maatschappij toegenomen van f 156 mln tot f 236 mln eind vorig jaar. De embedded value van de nieuwe productie bedroeg in al die jaren: f 6,0 mln in 1996, f 7,5 mln in 1997, f 8,0 mln in 1998, f 6,3 mln in 1999 en f 14,7 mln in 2000.
Omzetexplosie
De brutopremie-omzet van Legal & General steeg in ons land vorig jaar met bijna 34% tot f 343 (256) mln. Daarvan is 69,5% (57,6%) bestemd voor verzekeringen waarbij de polishouder het beleggingsrisico draagt.
De nieuwe productie kwam liefst 50% hoger uit op f 214 (142) mln, waarvan f 191 (125) mln uit koopsommen (+50%) en f 23,3 (17,6) mln uit posten tegen periodieke premiebetaling (+32%). “Een opmerkelijk resultaat”, zo kwalificeert de maatschappij het laatste cijfer. “Omdat de totale markt met circa 24% daalde.”
Eén van de oorzaken ligt bij de nieuwe Nova Polis, een premiebetalende lijfrenteverzekering, die 50% meer omzet genereerde. Verder verdubbelde de productie van overlijdensrisicoverzekeringen na de introductie van het omstreden Legal Lifestyle, het 20-40% goedkopere risicotarief voor mensen met een inkomen van meer dan één ton of een eigen vermogen van ruim vijf ton.
Analoog aan de totale nieuwe productie stegen de provisiebetalingen aan tussenpersonen met 50% tot f 27,6 (18,8) mln. Opvallend is de toename van het aandeel van het onafhankelijke intermediair in de nieuwe productie van Legal & General. Dat aandeel steeg van 54% naar 59%. Verder wonnen de banken – vooral Van Lanschot Bankiers, ING Bank en ABN Amro – aan terrein: 20% tegen 16% het jaar daarvoor. Het productie-aandeel van de eigen loondienstorganisatie van Legal & General, de circa zeventig Financial Consultants, is vorig jaar flink geslonken van 30% naar 21%.
Verzekeraars als wanbetaler
Legal & General heeft sterk te lijden onder de trage handelingssnelheid van collega-levensverzekeraars. De maatschappij merkt dat het meest duidelijk bij de overschrijving van expirerende lijfrentekapitalen. “In het laatste kwartaal van 2000 werd er voor maar liefst f 210 mln aan aanvragen voor koopsom oud regime (direct ingaande lijfrenteverzekeringen) ingediend. Omdat overboekingen van de expiratiebedragen door collegaverzekeraars veelal enige tijd vergden, kon daarvan in het verslagjaar slechts f 43 mln worden verwerkt”, zo meldt het jaarverslag.
Anno nu zit Legal & General nog altijd op enkele tientallen miljoenen guldens te wachten. “En het gaat om geld van polishouders hè”, benadrukt hoofd buitendienst Hans Visser de ernst van de situatie. “Nu is er nog één geluk voor hen: de beurskoersen zijn sterk gedaald. Was dat net andersom geweest, dan hadden we kunnen wachten op de nodige aansprakelijkheidsclaims.”
Sterke start 2001
Legal & General is het jaar 2001 zeer voorspoedig begonnen. Er werd in de eerste twee maanden een premie-omzet van f 128,0 mln geboekt, bijna een verviervoudiging ten opzichte van dezelfde periode in 2000 (f 33,4 mln). De omzet-explosie is vooral te danken aan de koopsommen, die stegen tot f 123,4 (30,8) mln. Daaronder zit nog veel overloop van reeds vorig jaar gesloten direct ingaande lijfrenteverzekeringen. Maar ook de premiebetalende posten groeiden en wel tot f 4,5 (2,7) mln. De maatschappij verwacht dat de sterke groei de komende maanden aanhoudt en baseert deze verwachting op het aantal aanvragen, dat in de eerste twee maanden met ruim 55% is gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Reageer op dit artikel