nieuws

Legal & General stort zich op expirerende lijfrentes

Archief

Legal & General (L&G) wil dit najaar een stevige partij gaan meeblazen op de markt van expirerende lijfrenten, waarop naar schatting in de laatste drie maanden f 5 miljard vrijkomt. Daarbij zegt de maatschappij in te spelen op de groeiende aarzeling om voor het volledige vrijkomende kapitaal een direct ingaande lijfrente aan te kopen.

Genoemde aarzeling, die L&G zegt te signaleren bij zowel het intermediair als verzekerden, zou primair gebaseerd zijn op drie argumenten:
– de rente op de kapitaalmarkt is op dit moment relatief laag. Dit leidt automatisch tot relatief lage lijfrentetermijnen;- een groeiende weerstand tegen het feit dat indien kort na de aanschaf van de lijfrente de verzekerde komt te overlijden, in het ongunstigste geval voor de verzekerde het hele kapitaal verloren gaat;- onvoldoende fiscale zekerheid over de huidige beleggingslijfrentes.Het antwoord van L&G op deze situatie is het Particulier Pensioen Plan. De verzekerde stort het vrijkomende kapitaal in één of meer beleggingsfondsen die L&G voor deze constructie heeft opengesteld. De verzekerde gaat vervolgens over tot aankoop van een reeks kortlopende lijfrentes, bijvoorbeeld voor één, twee of drie jaar. Op deze wijze ontstaat als het ware een trein van afzonderlijke lijfrentes. L&G garandeert (tot 31 december a.s.) een rendement van resp. 8% (1 jaar), 7,5% (2 jaar) of 7% (3 jaar).
Jaarlijks wordt aan het kapitaal de koopsom van de aangekochte, kortdurende lijfrente onttrokken. Door de gehanteerde constructie zal de verzekerde over het algemeen een aanzienlijk hoger rendement hebben dan de rente waarmee de meeste maatschappijen momenteel (gezien de kapitaalmarkt) rekening houden, betoogt L&G. Tevens geldt dat bij voortijdig overlijden van de verzekerde het kapitaal voor een groot deel (90%) beschikbaar blijft voor de erfgenamen. L&G zegt dat zij dit product heeft ontwikkeld omdat zij vraagtekens zet bij de fiscale haalbaarheid van de huidige lijfrente in beleggingseenheden. Nieuwe huisstijl Legal & General
Hoewel Legal & General wereldwijd wil komen tot een uniforme profilering, gooit de Nederlandse jurisprudentie roet in het eten. Want ook al kent het Britse moederbedrijf sinds mensenheugenis de paraplu als logo, in ons land is dat rechtens voorbehouden aan RVS. Vandaar dat Legal & General Nederland in plaats van de paraplu een artistiek schild als wapen gaat gebruiken. De vlakken op dat schild kennen overigens eenzelfde invulling als de paraplu van de moeder, namelijk de primaire kleuren rood, blauw, groen en geel.
Het concernlogo
De Nederlandse oplossing

Reageer op dit artikel