nieuws

Legal & General op winst

Archief

Legal & General heeft in 1994 voor het eerst een positief resultaat vóór belasting behaald: f 2,2 mln tegenover -f 0,8 mln in 1993.

De winst na belasting was f 4,1 (4,0) mln.
Het premie-inkomen eigen rekening beliep in 1994 f 122,1 (125,5) mln, bestaande uit f 72,2 (68,2) mln aan periodieke premies en f 49,9 (57,3) mln aan koopsommen. Het koopsommentotaal in 1993 bevatte één incidentele koopsom van f 20 mln.
De produktie aan premiebetalende verzekeringen steeg in 1994 met 45% tot f 7,8 mln (jaarpremie). Het beheerd vermogen nam in dat jaar toe tot f 727 (636) mln, aldus de maatschappij.

Reageer op dit artikel