nieuws

‘Legal & General hanteert zelf juist verkapte en-blocclausule’

Archief

In de vorige editie van AssurantieMagazine stond op pagina 61 een weergave van een discussie tussen inkoopbedrijf Nationale HypotheekPas (NHP) en verzekeraar Legal & General. Inzet was de premiehoogte van elkaars overlijdensrisicopolissen. NHP-directeur Pieter Lijesen reageert hieronder op het verwijt dat de NHP-polis een en-blocclausule bevat. Als één partij het risico juist bij de verzekerde legt, dan is het Legal & General wel, is zijn stelling.

“Het is onbegrijpelijk dat Arno Dolders, directeur van Legal & General, via landelijke advertenties en artikelen in diverse media ongehinderd zijn Lifestyle-verzekering profileert als voordeligste optie. De stelling de scherpste tarieven te hanteren, is gewoon onjuist. Legal & General komt in de premieoverzichten namelijk 96% duurder uit dan de eerstvolgende aanbieder. En dan laten we maar buiten beschouwing dat de scherpe premie van Legal & General slechts van toepassing is op een select gezelschap (circa 2% van de bevolking).
En-bloc
Op ons verweer tegen de onjuiste bewering over de scherpste premie reageert Dolders door de aandacht te verleggen naar een ander onderwerp en appels met peren te vergelijken. Hij stelt dat een partij als NHP de premies zomaar zou kunnen verhogen, omdat er een zogeheten en-blocclausule in de polisvoorwaarden is opgenomen. Hij vindt dat een onacceptabele voorwaarde. Hij stelt dat het sterfterisico door het gebruik maken van een en-blocclausule volledig bij de consument wordt neergelegd.
Allereerst is het opnemen van een en-blocbepaling in de polisvoorwaarden (ook bij overlijdensrisicoverzekeringen) een normale voorwaarde. De marktleiders op dit gebied (Reaal, Fortis ASR, Interpolis en Cardif) hebben een dergelijke bepaling in hun voorwaarden opgenomen.
Verkapte versie
Wie verder leest in de polisvoorwaarden van Legal & General, kan zien dat deze maatschappij een eigen verkapte versie van een en-blocregeling heeft. Bij de overlijdensrisicoverzekering op basis van universal-life wordt de premie gespaard in een premiedepot. Bij elke premiebetaling wordt opnieuw het dan geldende risico vastgesteld. Aan de hand van dit risico (zijnde het overlijdensrisico minus de in het depot opgebouwde waarde) wordt een nettorisicopremie berekend.
Wat Legal & General nalaat te vertellen, is dat het voor de verzekeraar mogelijk is zijn sterftetabellen aan te passen en dus de risicopremies te verhogen. De risicopremie staat dus helemaal niet, zoals door Dolders beweerd, bij aanvang vast voor de gehele duur van de verzekering. De feitelijke uitwerking is hiermee hetzelfde als een en-blocclausule.
Het is Legal & General die op deze wijze het sterfterisico volledig bij de consument neerlegt. Wat voor de consument nog vervelender kan uitwerken, is dat het aanpassen van de sterftetabellen (en dus de te betalen risicopremie) door Legal & General kan worden doorgevoerd zonder de verzekerde daarvan in kennis te stellen. Het gevolg kan zijn dat het premiedepot sneller leeg is en de klant tegen het einde van de looptijd van de verzekering moet bijbetalen of eventueel de verzekering moet opzeggen.
Afkoopwaarde
Ten slotte kent de overlijdensrisicoverzekering op basis van universal-life van Legal & General voorwaarden die voor mij onbegrijpelijk zijn. De belangrijkste is dat de risicoverzekering geen afkoopwaarde kent. Men zou verwachten dat een positief saldo van het premiedepot, wat juist in de eerste helft van de looptijd van de verzekering wordt opgebouwd, bij het stopzetten van de verzekering ten goede zal komen aan de verzekerde. Dat is echter niet het geval: een positief saldo in het premiedepot vervalt aan Legal & General en niet aan de verzekerde die ervoor heeft gespaard heeft.
De belangrijkste conclusie blijft toch dat er diverse partijen zijn die een aanzienlijk voordeliger overlijdensrisicoverzekering aanbieden, zonder te vragen om allerlei gezondheidseisen zoals Legal & General doet.”
‘De ene risicoverzekering is de andere niet’
Hieronder de reactie van Legal & General op het betoog van Lijesen.
“De beweringen van NHP over een verkapte en-blocclausule in de overlijdensrisicoverzekering van Legal & General zijn feitelijk onjuist. Wij bieden tarieven en voorwaarden die gedurende de looptijd door de maatschappij niet eenzijdig kunnen worden aangepast. Artikel 15 van de voorwaarden bij de overlijdensrisicoverzekering zegt letterlijk dat dit alleen kan bij wettelijke wijzigingen. Dit betekent dat de consument een verzekering krijgt aangeboden met een prijs die voor de gehele looptijd gelijk is. Dit in tegenstelling tot de risicoverzekering van NHP. Deze kan conform artikel 12 op elk gewenst moment premie en voorwaarden aanpassen. Indien de opbrengsten voor de verzekeringsmaatschappij tegenvallen, draait de consument hiervoor op. Legal & General is er een voorstander van dat een dergelijke clausule voor overlijdensrisicoverzekeringen wordt verboden.
Afkoop
Het argument van NHP over afkoop snijdt evenmin hout. Een overlijdensrisicoverzekering bouwt geen waarde op, maar is een verzekering waarvoor jaarlijks een premie wordt betaald tegen een bepaald voorval. En deze verzekering keert een van te voren vastgestelde som uit indien dit voorval zich voordoet. Derhalve is er geen afkoopwaarde. Voor zover wij kunnen nagaan ook niet bij de door NHP aangeboden verzekering op basis van een periodiek te betalen premie.
De tarieven
Ook de beweringen over de tarieven zijn feitelijk onjuist. Reeds eerder hebben wij gewezen op het feit dat de fee, die de klant voor de bemiddeling van NHP moet betalen niet in de vergelijking wordt meegenomen. De stelling dat Legal & General 96% duurder zou zijn dan de eerstvolgende aanbieder zonder verdere toelichting is ook onjuist. Legal & General hanteert verschillende tarieven voor verschillende doelgroepen: rokers, niet-rokers, mensen met hogere inkomens, minder gezonde mensen, gezonde mensen en zeer gezonde mensen. Ons laagste tarief (Lifestyle/ Preferred Life) is voor zover wij kunnen waarnemen het scherpste tarief in de Nederlandse markt.
Conclusie
De conclusie van dit hele verhaal is dat de ene risicoverzekering de andere niet is. Door de en-blocclausule van NHP is deze risicoverzekering niet te vergelijken met het product van Legal & General. Waar Legal & General zekerheid voor de consument biedt, wordt door NHP het sterfterisico op de consument afgewenteld en kan hij worden geconfronteerd met een veel hoger premie. Als de consument dan wil uitwijken naar een andere verzekeraar zal hij door zijn gestegen leeftijd vele duizenden euro’s duurder uit zijn.”

Reageer op dit artikel