nieuws

Legal & General geeft beeld van ‘embedded value’

Archief

Legal & General gaat in het komende jaarverslag een paragraaf opnemen over de embedded value. Dat cijfer geeft een beeld van de contante waarde van de toekomstige winsten uit de huidige verzekerings- en beleggingsportefeuille.

De term embedded value is uit Angelsaksische landen overgewaaid. Het cijfer is vooral van belang voor aandeelhouders van een onderneming. Het geeft een indicatie over de mate waarin een levensverzekeraar in de toekomst in staat is een positieve kasstroom te genereren.
Voor de berekening van de embedded value zijn vele variabelen van belang. Het gaat niet alleen om toekomstige premie-inkomsten, beleggingsopbrengsten, uitkeringen, kosten en belastingen, maar bijvoorbeeld ook om factoren als natuurlijk en onnatuurlijk verval en winstdeling. De verzekeraar tracht aan de hand van al die variabelen – op basis van de huidige verzekerings- en beleggingsportefeuille – een beeld te geven van de toekomstige vrije kasstromen.
Standaard
Voor al die variabelen zijn (nog) nauwelijks of geen normeringen vastgesteld. Hierdoor is de embedded value van maatschappijen onderling moeilijk vergelijkbaar. Diverse variabelen zijn maatschappij-specifiek, terwijl de vaststelling vaak op subjectieve gronden totstandkomt.
Het cijfer wordt slechts sporadisch gepubliceerd. Wel wordt het voor intern gebruik berekend, zodat het management inzicht krijgt in de invloed van bepaalde productfactoren op het resultaat. Erasmus Leven gebruikt de embedded value sinds 1993 voor intern gebruik. “We willen de continuïteit constant bewaken. Zolang er geen standaard komt voor de berekening ervan, zullen wij er niet mee naar buiten treden”, aldus directielid dr. Manfred Oschwald.
Legal & General
Legal & General maakt nu als eerste levensverzekeraar in ons land de embedded value kenbaar aan de buitenwereld. De maatschappij heeft het eigen vermogen à f 38 mln opgeteld bij ‘de contante waarde van de toekomstige winsten uit de bestaande verzekerings- en beleggingsportefeuille, na aftrek van kosten en belasting’.
De embedded value van Legal & General komt voor 1996 uit op f 156 mln, tegen f 138 mln eind 1995. Volgens adjunct-directeur Arthur de Haan hanteert de maatschappij een autonome groei van 10%. “Dat betekent dat door de nieuw gesloten polissen zo’n f 6 mln is toegevoegd aan de embedded value.”
Legal & General boekte vorig jaar een premie-inkomen van f 152 (137) mln, waarvan f 71 mln nieuwe productie (+30%). De totale omzet kwam uit op f 168 mln, een stijging van 26%.
De winst vóór belastingen steeg fors naar f 15,8 (4,3) mln. Na belastingen blijft daar f 10,8 mln van over. Het balanstotaal is voor het eerst de grens van f 1 mld gepasseerd.

Reageer op dit artikel