nieuws

Legal & General brengt Nova Polis op de markt

Archief

Legal & General heeft deze week een nieuw universal-lifeproduct gelanceerd. De Nova Polis combineert vermogensvorming met een scala aan dekkingsmogelijkheden.

De nieuwe polis kan als kapitaalverzekering maar ook als lijfrenteproduct worden gesloten. De overlijdensdekking kent zes hoofdvormen, uit te keren als kapitaal of als overlevingsrente.
Nieuw voor Legal & General zijn verder de zogeheten riders, aanvullende overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsdekkingen. Die riders kunnen ook op het leven van de partner of zelfs van de kinderen worden gesloten. “Er zijn eindeloze combinaties mogelijk”, aldus adjunct-directeur Arthur de Haan. Voor niet-rokers geldt een premiekorting van 20% tot 40%.
Bonus
Na aftrek van kosten en risicopremies kunnen de premies in diverse beursgenoteerde (beleggings)fondsen worden belegd. Er zijn twee fondsen met garantie-element. In één polis kunnen op hetzelfde moment maximaal negen fondsen worden aangehouden.
Legal & General heeft aan de Nova Polis een zogenaamde ‘rendementsversneller’ gekoppeld. Dit betekent dat de polishouder bonussen van 0,5% van de poliswaarde tegemoet kan zien, telkens als die poliswaarde de grens van f 50.000 of een veelvoud daarvan passeert. De Hilversumse verzekeraar denkt dat eindwaarden hiermee gemakkelijk 15% hoger kunnen uitvallen, zeker waar het grote polissen betreft.
Doorlopende provisie
Nieuw is, ten slotte, de provisieregeling. Het intermediair kan ervoor kiezen om de afsluitprovisie – afhankelijk van de verzekeringsvorm 4,5% tot 5% maal premie maal duur – om te zetten in doorlopende provisie. Legal & General biedt hiervoor vier ‘ruilopties’.
Per verzekering kan de gewenste provisiebetaling worden gekozen. Het verplaatsen van de afsluitprovisie naar doorlopende komt ten goede aan de beginbeleggingen voor de polishouder; vervolgbeleggingen vallen weer iets lager uit. Per saldo levert doorlopende provisie hogere afkoopwaarden op en een geringe verbetering van het eindresultaat.
Jaarcijfers
Legal & General was vorig jaar goed voor een brutopremie-inkomen van f 234,7 (191,5) mln, waarvan 229,3 (187,3) mln voor eigen rekening.De koopsompremies schoten fors omhoog naar f 116,9 (85,3) mln, de periodieke premies kwamen ruim 10% hoger uit op f 112,5 (102,0) mln.
De nieuwe productie kwam 33% (38%) hoger uit op f 130,6 (98,5) mln. Tegenover een enorme koopsomgroei (+37%) stond een kleine groei van 4% voor de periodieke premies. Van de nieuwe productie was 81% (66%) afkomstig van beleggingsverzekeringen.
Het onafhankelijke assurantie-intermediair is goed voor 55% van de productie. Legal & General’s eigen verkooporganisatie Financial Consultants is goed voor 28%. Tot slot zorgt het bankkanaal nog voor 17% van de productie. Aan provisie is in totaal f 16,0 (14,5) mln uitbetaald.
Na een resultaatdip in 1997, is vorig jaar het resultaat voor belastingen hoger uitgevallen: f 12,1 (10,4) mln. De nettowinst is f 7,8 (6,8) mln, waarvan f 7 (8) mln aan dividend is uitgekeerd aan het Britse moederconcern.
Legal & General heeft een eigen vermogen van f 46,4 (43,5) mln. De solvabiliteit bedraagt f 75,4 mln, waar f 42 mln vereist is.
Een opstijgende luchtballon verbeelden elementen van de Nova Polis: vrijheid en een stijgend vermogen.

Reageer op dit artikel