nieuws

Legal & General betaalt eerste dividend aan Britse moeder

Archief

Legal & General Nederland heeft vorig jaar een uitstekend jaar gehad. De nieuwe productie steeg met 38% sneller dan het marktgemiddelde, terwijl de Britse moeder voor het eerst dividendbetalingen (à f 8 mln) tegemoet kan zien.

Legal & General (L&G) gebruikt de CBS-cijfers over de nieuwe productie individuele levensverzekeringen om te laten zien dat 1997 “een uitmuntend jaar” was. Die nieuwe productie beliep vorig jaar 98,5 (71,1) mln, een stijging van 38% tegen 23% voor de gehele markt.
Volgens het CBS steeg de koopsomproductie vorig jaar 24%. Legal & General komt met een koopsomomzet van f 85,3 (60,5) mln tot een groeicijfer van 41%. De nieuwe productie periodieke premies steeg tot f 13,2 (10,6) mln: een groei van 24% tegen 21% voor de hele markt.
De verzekeringen met het beleggingsrisico voor rekening van de polishouder waren goed voor een premie-inkomen van f 88,7 (69,7) mln. Daarvan kwam 67,8 (45,2) mln uit beleggingspolissen tegen koopsombetaling.
Het onafhankelijke intermediair was vorig jaar goed voor 71% van de L&G-productie. Het eigen verkoopkanaal van de Financial Consultants – inmiddels zeventig in getal – was goed voor 29% (31%) van de productie. Aan provisie werd f 14,5 (11,4) mln uitgekeerd.
Legal & General boekte vorig jaar een totaal brutopremie-inkomen van f 191,5 (156,1) mln, waarvan f 187,3 (152,7) voor eigen rekening. Naast de koopsomomzet van f 85,3 mln kwam aan periodieke premies f 102,0 (92,2) mln binnen.
Dividend
De opbrengst uit beleggingen daalde met f 12 mln tot f 45,6 mln, waardoor de totale omzet op f 233 (210) mln uitkomt. De daling in de beleggingsopbrengsten wordt veroorzaakt door verkoop van een aandelenpakket in 1996. Daarmee werd een eenmalige boekwinst vanf 16,7 mln gerealiseerd.
Het resultaat voor belastingen daalde hierdoor ook van f 15,8 mln naar f 10,4 mln. Het resultaat 1996 werd daarnaast nog negatief beïnvloed door een toevoeging aan de reserves à f 7,2 mln.
Na belastingen resteert een winst van f 6,8 (10,8) mln. Daarvan is f 5,0 mln aan interim-dividend uitgekeerd. Een slotdividend van f 3,0 mln is in de maak. Daarmee keert L&G voor het eerst sinds zijn start in 1984 dividend uit aan de Britse moedermaatschappij. Moeder Legal & General heeft tot nu toe f 42 mln in zijn Nederlandse dochter geïnvesteerd.
Embedded value
Vorig jaar publiceerde L&G als eerste verzekeraar in ons land zijn embedded value: het eigen vermogen plus de contante waarde van de toekomstige winsten uit de bestaande verzekerings- en beleggingsportefeuille, na aftrek van kosten en belasting. Ook factoren als (on)natuurlijk verval en winstdeling spelen hierbij een rol.
De embedded value van L&G steeg vorig jaar met 15% tot f 175 mln. Hiervan moet wel het interim-dividend van f 5 mln worden afgetrokken. Van de stijging met f 24 mln is f 7,5 mln afkomstig uit de nieuwe productie 1997. In Hilversum werken 90 (86) mensen – uitgedrukt in fte – voor Legal & General Nederland.
L&G-directeur Bob van der Berg: “Positie als ‘up-market’ niche-player in pensioen- en lijfrentemarkt wederom verstevigd.”

Reageer op dit artikel