nieuws

Legal & General: ‘AFM vindt ons juist een goed voorbeeld’

Archief

Legal & General heeft in een brief aan een kleine drieduizend tussenpersonen gezegd dat de AFM “ons op een aantal punten juist als positief voorbeeld voor de branche” ziet. In de brief openbaart de maatschappij de specifieke bevindingen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over Legal & General.

Legal & General zegt de brief te hebben gestuurd uit vrees voor “mogelijke onjuiste beeldvorming”. De levensverzekeraar wil tussenpersonen helpen in hun uitleg aan klanten, die naar aanleiding van een kritisch AFM-rapport en de publiciteit daarover vragen stellen over hun beleggingspolis. “Deze informatie is belangrijk voor medewerkers die klantcontact hebben (…) Het is belangrijk dat u in contacten met prospects het juiste verhaal achter de berichten kent.”
In het algemene rapport – gebaseerd op bevindingen van de AFM bij Nationale-Nederlanden, Delta Lloyd, Fortis en Legal & General – maakt de AFM algemene opmerkingen over beleggingsverzekeringen. “Een deel van deze opmerkingen is zeer kritisch”, stelt Legal & General in de brief aan het intermediair. “In het rapport dat specifiek over ons gaat geeft de AFM echter juist op een aantal punten aan dat Legal & General als positief voorbeeld voor de branche kan gelden.”
Te prijzen
Legal & General heeft om die reden de specifieke bevindingen van de AFM over de eigen maatschappij als bijlage bij de brief gevoegd. In de bijlage roemt de AFM onder meer de (papierloze) polisverwerking, die tevens mutaties en de status van een dossier vastlegt. “Een voorbeeld voor andere maatschappijen”, zegt de toezichthouder.
Ook het feit dat Legal & General zijn klanten inzicht biedt in de waarde van een polis en de mutaties daarin “is te prijzen”, evenals het gebruik van externe beleggingsfondsen. Dat laatste maakt “het beleggingsdeel van de Nova Polis in vergelijking tot andere beleggingsverzekeringen relatief transparant”.
Geen uitzondering
De bevindingen zijn echter niet allemaal positief. Zo uit de AFM kritiek op de kosteninhoudingen binnen de Nova Polis. Dat komt doordat kosten op verschillende manieren en verschillende momenten in mindering worden gebracht. “Met de bereidheid om de opbouw over het gehele product te laten zien, loopt Legal & General voorop”, zegt de toezichthouder. “Maar het eindresultaat blijft een voor de consument moeilijk te doorzien product.” Ook de informatieverstrekking over de kosten wordt beoordeeld als ontoereikend en onvolledig. “Op basis van de informatie die aan verzekerden wordt verstrekt, lukt het niet een volledig beeld te krijgen.” De AFM wijst met name op de performance-fee, de kosteninhouding (van 0,05%) voor elke maand waarin de fondswaarde 10% hoger is dan twaalf maanden daarvoor. “Die fee wordt niet genoemd”, stelt de AFM.
Ten slotte noemt de toezichthouder het product van Legal & General relatief duur. “Beleggingsverzekeringen zijn in het algemeen duurder en bieden minder vrijheid dan een samengestelde combinatie van een losse verzekering en los beleggingsdeel (afgezien van fiscale voordelen). De Nova Polis vormt hierop geen uitzondering”, stelt de AFM.
Delta Lloyd
Delta Lloyd zegt dat de kritiek van de AFM over beleggingspolissen in grote lijnen niet op hem slaat. “We herkennen ons niet in een deel van de bevindingen, vooral niet in kritiek op verouderde systemen en onjuiste informatieverstrekking.” Voor een verdere toelichting verwijst de maatschappij van Verbond-voorzitter Niek Hoek naar het Verbond van Verzekeraars.
Nationale-Nederlanden en Fortis ASR willen helemaal niet reageren op de keiharde conclusies in de brief van minister Zalm aan de Tweede Kamer. “Wij wachten de commissie De Ruiter af”, is alles wat NN kwijt wil. Fortis ASR sluit daarop aan. “Tegen die tijd reageren wij wel op onderdelen die wij wel en niet op ons van toepassing vinden”, aldus woordvoerder Johan van der Schoot. “Wat moeten we nu zeggen: ‘wij zijn niet duur en onze producten zijn niet complex’? Wat is dat: duur en complex? Het zijn algemene bevindingen van de AFM, die mede de aanleiding zijn geweest tot het instellen van de commissie De Ruiter. Haar adviezen wachten wij af.”

Reageer op dit artikel