nieuws

Leeuwarder Onderlinge sticht ‘stormcaptive’ in Zwitserland

Archief

De Leeuwarder Onderlinge heeft een herverzekeringscaptive opgericht, bedoeld als een rendabele formule voor de egalisatiereserve voor het stormrisico. Deze captive-maatschappij, Leon Ré, is gevestigd in Zwitserland.

De Leeuwarder Onderlinge heeft zich uitvoerig beraden over de vestigingsplaats voor Leon Ré. Directeur Sjaak Dol licht desgevraagd toe, dat uiteindelijk Ierland en Zwitserland de meest serieuze opties waren. “Een nadeel van Ierland is, dat je twee à drie mensen in vaste dienst moet nemen. In Zwitserland dient alleen het bestuur voor tweederde uit Zwitsers te bestaan. Het opzetten daar kost wel meer vermogen dan in Ierland, maar vanwege de lagere belastingdruk, zal de captive in Zwitserland eerder rendabel zijn dan in Ierland.”
Leon Ré, waarin de maatschappij aan kapitaal en lening ruim f 1,6 mln heeft geïnvesteerd, is niet bedoeld als vervanger van de reguliere herverzekering, maar gericht op het eigen behoud met betrekking tot stormschades.
De Leeuwarder Onderlinge heeft overigens per 1 januari 1999 de herverzekeringscontracten grotendeels bij dezelfde herverzekeraars gecontinueerd. “Als gevolg van de goede resultaten welke wij de voorgaande jaren met onze herverzekeraars hebben gerealiseerd, was het mogelijk de condities verder te optimaliseren”, aldus het jaarverslag. De nieuwe herverzekeringscontracten lopen tot 1 januari 2001.
Resultaten
Bij de Leeuwarder Onderlinge is vorig jaar het brutopremie-inkomen gestegen tot f 9,6 (9,3) mln, waarvan f 9,3 mln uit brandverzekering en de rest voornamelijk uit aansprakelijkheidsverzekering.
Het resultaat voor belastingen beliep f 1,34 (1,19) mln. Hierbij is reeds rekening gehouden met het treffen van een voorziening (f 600.000) in verband met extra schades als gevolg van de aanstaande millenniumwisseling.
De solvabiliteit van de maatschappij bedraagt een veelvoud van de vereiste ruim f 1,4 mln, te weten f 24,3 mln.
Het kantoor van de Leeuwarder Onderlinge.

Reageer op dit artikel