nieuws

Leeuwarder Onderlinge snoeit in bemiddelingsactiviteiten

Archief

Leeuwarder Onderlinge heeft vorig jaar een bescheiden groei doorgemaakt. Het bedrijfsresultaat is wel sterk verbeterd, mede als gevolg van een reorganisatie bij de eigen assurantiebemiddelingsbedrijven.

De reorganisatie van de bemiddelingsactiviteiten vloeide voort uit een herbezinning naar aanleiding van de tegenvallende resultaten, aldus directeur Sake Dol van Leeuwarder Onderlinge. Zo werd de portefeuille van assurantiekantoor Faber en Velda (Buitenpost) verkocht aan tussenpersoon SBW Van der Schaaf, Brandsma, Van der Wijk (Harkema en Kollum). “Het ging over een kleine assurantieportefeuille, met een provisieomzet van hooguit e 30.000 per jaar”, vertelt Dol.
Tegelijkertijd vond bij Assurantiekompas (Makkum, Oudega en Workum) een reorganisatie plaats. Onder meer werd daar een segmentering doorgevoerd in het klantenbestand om de polisdichtheid te vergroten. “Ook in de kosten is fors gesneden, onder meer door vermindering van het aantal medewerkers met 3,5 fte’s”, zegt Dol. In afgeslankte vorm heeft het assurantiebedrijf weer volop groeikansen. “De resultaten in het eerste kwartaal zien er veelbelovend uit”, aldus Dol. De provisieomzet van Assurantiekompas, inmiddels omgedoopt is in HJG Verzekeringen & Financiële Diensten, bedroeg volgens Dol vorig jaar e 4,5 ton.
Volmacht
De onderlinge heeft verder een volmacht verstrekt aan Friesland Bank Assuradeuren. Op basis van deze volmacht neemt de verzekeraar deel in de verzekeringspools van het volmachtbedrijf van de bank. Het gaat daarbij om pools voor particuliere risico’s (woonpakketpolis en verkeerspolis) en voor kleine bedrijfsmatige risico’s. “De grote bedrijvenrisico’s laten we links liggen. Het percentage waarvoor wij deelnemen, varieert van 2,5% voor de motorrijtuigenrisico’s tot 10% voor de brand- en overige risico’s”, aldus Dol. Voor het tekenen van de motorrijtuigen- en transportrisico’s heeft de onderlinge inmiddels vergunning gekregen van de Pensioen- en Verzekeringskamer.
Omzet
De omzet van Leeuwarder Onderlinge (22 medewerkers) groeide vorig jaar naar bijna e 5,7 (5,6) mln. De brutopremie kwam ook een ton hoger uit: e 4,9 (4,8) mln. Vrijwel het gehele premie-inkomen werd geboekt in Brand: e 4,8 (4,7) mln. “Het achterblijven van de verwachte groei werd hoofdzakelijk veroorzaakt door het ontbreken van voldoende herverzekeringscapaciteit en als gevolg van royementen wegens faillissementen in onze bedrijvenportefeuille”, schrijft Dol in het verslag over het 154e boekjaar. De premie eigen rekening bedroeg e 1,6 (1,6) mln.
De schadelast daalde naar e 1,5 (1,8) mln, onder meer omdat grote brandschades uitbleven. Het technisch resultaat verbeterde, maar bleef negatief: e -40.000 (-354.000). Het nettoresultaat steeg naar e 469.000 (-269.000).

Reageer op dit artikel