nieuws

Leeuwarder Onderlinge neemt rechtsbijstandpolis Arag in eigen beheer

Archief

Leeuwarder Onderlinge gaat per 1 september de rechtsbijstandverzekeringen van Arag in eigen beheer voeren. Arag fungeert vanaf die datum als herverzekeraar voor het rechtsbijstandrisico van de onderlinge.

Leeuwarder Onderlinge bemiddelt al geruime tijd voor de rechtsbijstandpolissen van Arag. Per 1 september zal de onderlinge zelf de acceptatie en polisopmaak gaan verzorgen; de schaderegeling blijft door Arag worden verzorgd, zegt directeur Sjaak Dol. “Arag gaat louter als herverzekeraar opereren. We onderhandelen nog over de voorwaarden, waaronder het verkrijgen van een eigen behoud van 10% .” Het rechtsbijstandrisico neemt de onderlinge mee in de dekking voor zijn verkeerspakket en woonpakket. Het brutopremie-inkomen van de onderlinge steeg vorig jaar naar € 5,3 (4,9) mln, waarvan in Brand € 5,0 (4,8) mln en Aansprakelijkheid € 0,2 mln. In de nieuwe branches Auto en Transport beliep de premieomzet € 74 mille respectievelijk € 16 mille. In Ongevallen bleef het niveau op € 10 mille steken. De (brand)schadelast steeg naar bijna € 1,8 (1,3) mln. In de eerste maanden van dit jaar werd de onderlinge getroffen door forse brandschaden van in totaal € 2,5 mln. Dit jaar zullen de voorwaarden voor de brandpolis worden aangepast aan het verzekeringsrecht volgens het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Het technisch resultaat van Leeuwarder Onderlinge steeg vorig jaar naar € 169 (-40) mille. De bedrijfskosten groeiden tot bijna € 1,7 (1,2) mln als gevolg van een dotatie van ruim € 0,4 mln voor het dichten van gaten in de pensioenregeling van de 22 medewerkers. De brutowinst nam toe tot € 2,7 mln, vooral door een bijzondere bate van ruim € 2,0 mln uit de verkoop van certificaten van aandelen (boekwinst € 2,4 mln) in Friese Pers Beheer. Het nettoresultaat kwam uit op € 2,0 (0,5) mln.

Reageer op dit artikel