nieuws

Leeuwarder Onderlinge neemt belang in assurantiekantoren

Archief

De Leeuwarder Onderlinge heeft via haar nieuwe dochterbedrijf Leon Holding een meerderheidsbelang genomen in twee Friese assurantiekantoren. Met beide deelnemingen wil de onderlinge onder meer een belangrijk deel van haar verkoopkanaal veiligstellen.

Leon Holding heeft als doelstelling het (deel)nemen in belangen van andere financiële instellingen. Navraag bij directeur Sake Dol leert dat de Leeuwarder Onderlinge daar vooralsnog assurantiekantoren onder verstaat. “Een deel van ons vermogen willen we daarvoor aanwenden. Enerzijds als belegging, anderzijds om vastigheid te krijgen in een stuk verkoopkanaal.”
Volgens Dol gaat het om assurantiekantoor Faber & Velda (twee medewerkers) in Buitenpost, dat in 1995 actief is geworden, en het twintig jaar oude kantoor Assurantie Kompas (veertien medewerkers) in Makkum.
In elk kantoor heeft Leeuwarder Onderlinge een belang van 70% genomen, aldus Dol. De resterende 30% blijft in handen van het management. Aan de captives heeft Leeuwarder Onderlinge verder een lening van in totaal bijna f 4,3 mln verstrekt, waarvan f 3,8 mln aan Assurantie Kompas en f 0,4 mln aan Faber en Velda.
Nieuwe acquisities door de onderlinge zijn op korte termijn niet te verwachten. “Voorlopig laten we het hierbij”, aldus Dol.
Herverzekering
De Leeuwarder Onderlinge heeft begin dit jaar haar herverzekering verminderd en een groter eigen behoud genomen. Daartoe is de capaciteit van het surpluscontract (excess of loss) vergroot en zijn de overige contracten niet verlengd. Het eigen behoud voor (grote) stormschades heeft de onderlinge afgedekt via haar herverzekeringscaptive Leon Re in Zwitserland.
Leeuwarder Onderlinge boekte vorig jaar een brutopremie-inkomen van f 9,6 (9,5) mln, hoofdzakelijk in de branche Brand: f 9,3 (9,2) mln. De brutopremie Aansprakelijkheid steeg tot f 0,3 mln (+3%); dat van de jonge branche Ongevallen bleef “bescheiden”, aldus de onderlinge.
Het resultaat technische rekening steeg fors naar f 0,3 (0) mln. De nettowinst bleef nagenoeg gelijk en kwam uit op bijna f 1,0 mln. De kosten stegen mede door de viering van het 150-jarig bestaan tot f 2,1 (1,7) mln. “De vrijval van de millenniumreserve (f 0,6 mln) zorgde ervoor dat het resultaat positief bleef”, aldus de directie in het jaarverslag.

Reageer op dit artikel