nieuws

Leeuwarder Onderlinge boekte vorig jaar een matig resultaat

Archief

Met een daling van het resultaat na belastingen van _ 2 mln in 2004 naar _ 0,2 mln vorig jaar, was 2005 voor de Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen een matig jaar. Daarbij moet echter wel in aanmerking worden genomen dat het resultaat in 2004 eenmalig werd opgekrikt door een bate van ruim _ 2 mln uit de verkoop van aandelen.

Een belangrijke oorzaak van het tegenvallende resultaat van de Leeuwarder Onderlinge was een relatief hoog aantal grote brandschades, in met name de bedrijvensector. Mede hierdoor steeg de schaderatio in deze branche van 32% naar 74% en nam de schadelast eveneens fors toe tot _ 3,7 (1,6) mln. De schadelast in de overige branches steeg niet noemenswaardig.
Premie-inkomen
Het brutopremie-inkomen van de Leeuwarder Onderlinge steeg vorig jaar met _ 96.000 naar een kleine _ 5,4 mln. Het aandeel van de branche Brand in het premie-inkomen bleef nagenoeg gelijk aan het niveau van 2004 en bedroeg een kleine _ 5 mln. Het achterblijven van de verwachte groei in dit segment werd hoofdzakelijk veroorzaakt door de daling van de indexcijfers voor gebouwen, aldus het jaarverslag. Het premie-inkomen in de branche Aansprakelijkheid steeg met _ 52.000 naar _ 250.000. Het premie-inkomen in de branche Ongevallen bedroeg _ 13.000 en bij Auto en Transport respectievelijk _ 125.000 en _ 30.000.
De omzet van de Leeuwarder Onderlinge nam vorig jaar toe met _ 0,1 mln naar _ 6,1 mln.
Voor 2006 staat voor de onderlinge een automatiseringsronde op het programma waarmee de mogelijkheid beschikbaar komt van ketenintegratie. Ook kondigt de directie een uitbreiding van het productenaanbod aan.

Reageer op dit artikel