nieuws

Ledenraad NVA wil openheid van eigendomsverhoudingen

Archief

De Ledenraad van de NVA is van mening dat de aangesloten assurantiekantoren volledige openheid van zaken moeten geven over hun eigendomsverhoudingen. Desnoods moet hiervoor een voor iedereen verplichte accountantsverklaring ingevoerd worden.

Het voornemen tot algehele openheid werd onlangs genomen tijdens een ledenraadsvergadering waarbij het onderwerp ‘onafhankelijkheid’ een belangrijk deel van de agenda in beslag nam. De NVA-Ledenraad heeft zich nog niet uitgesproken over de consequenties die aan mogelijke financiële afhankelijkheid verbonden zouden moeten worden. Komende weken zullen de NVA-leden zelf discussiëren over dit omstreden onderwerp.
Met het voornemen om meer openheid te betrachten inzake de eigendomsverhoudingen, speelt de NVA in op de in aanbouw zijnde Europese richtlijn waarmee tussenpersonen verplicht gaan worden hun banden met verzekeringsmaatschappijen schriftelijk kenbaar te maken aan hun klanten.
Swenker
Tijdens de vergadering sprak de Ledenraad tevens unaniem haar vertrouwen uit in de onder vuur liggende voorzitter Paula Swenker. Volgens het bestuur was het uitspreken van het vertrouwen een ‘spontaan gebaar’ naar aanleiding van alle negatieve publiciteit over en rond de voorzitter.

Reageer op dit artikel