nieuws

Leden stemmen tegen opheffing Assurantieclub Het Markiezaat

Archief

Assurantieclub Het Markiezaat hoeft niet opgeheven te worden van de leden. Wel zal er een bredere onschrijving van de doelgroep moeten komen, waardoor het woord asurantieclub uit de naam moet verdwijnen. Dit zijn een aantal conclusies uit een enquête onder de leden.

“Door de doelgroep van de assurantieclub uit te breiden naar bijvoorbeeld financiële dienstverleners kan ook de accountmanager van een bank lid worden. Maar dan moet het woord assurantieclub uit de naamgeving verdwijnen”, stelt Markiezaat-voorzitter Chris Prent. Prent heeft tijdens de jaarvergadering van de Federatie in april toestemming gevraagd het woord assurantieclub uit de naam te mogen verwijderen. “De Federatie stond daar niet negatief tegenover”, zegt Prent.
De enquête werd verstuurd aan ongeveer tweehonderd leden. Eenenzeventig daarvan hebben de enquête geretourneerd. Andere conclusies zijn dat lezingen een interactief karakter moeten krijgen. Het onderwerp van zo’n lezing zal zoveel mogelijk buiten de directe verzekeringssfeer moeten liggen. Verder wordt het sociale karakter van een assurantieclub als belangrijk ervaren en moet dat meer gestimuleerd worden. gegeven worden.
Het Markiezaat denkt verder aan een contributieverhoging. “De leden ervaren de contributie als te laag. Ze betalen liever die f 50 per jaar dan dat ze de moeite nemen om zich uit te schrijven. Dus met een verhoging van de contributie hopen wij dat er een natuurlijke schifting zal plaatsvinden. Daarnaast moeten de leden gaan betalen voor de lezingen annex workshops”, zegt Prent.
Prent hoopt verder dat de Federatie van Assurantieclubs een voortrekkersrol gaat vervullen in het traject van de permanente educatie (PE). “Het PE-traject is van eminent belang voor het voortbestaan van de assurantieclubs. De Federatie kan daar een belangrijke rol inspelen”, denkt Prent.
“Maar NVA en NBVA timmeren natuurlijk ook aan de weg met hun opleidingen waarmee PE-punten te verdienen zijn.”
Ook op Internet zal Het Markiezaat zich nadrukkelijker presenteren. “We staan nu alleen maar met onze adresgegevens op de site van de Federatie (www.assurantieclubs.nl, red.). Daar komt binnenkort verandering in.”

Reageer op dit artikel