nieuws

Leasekwestie Aegon en Wagner: timmerman leent tien keer zijn jaarsalaris

Archief

om te beleggen

Het Gerechtshof in Leeuwarden verwijt Aegon en diens tussenpersoon Wagner & Partners dat een timmerman met tonnen geleend geld is gaan beleggen. In januari krijgen de partijen nog de kans te bewijzen dat de timmerman heel wel op de hoogte was van de risico’s.
Volgens Aegon gaat het om een uniek geval, waarbij Wagner & Partners hypotheekgeld heeft gecombineerd met het aandelenleaseproduct Box+ Beleggen. Dat product van Aegon is in het verleden alleen door Wagner & Partners verkocht. “Van dat product zijn er minder dan duizend gesloten”, zegt Aegon.
De zaak voor het Gerechtshof in Leeuwarden betreft een 55-jarige timmerman, die in het jaar 2000 aan Financieel Dienstencentrum ’t Gooi, die zijn belastingaangifte verzorgt, kenbaar maakt vóór zijn 65e te willen stoppen. FDC verwijst de man daarop door naar Wagner & Partners. Een functionaris van FDC vergezelt hem daarbij tot twee keer toe. In ruil daarvoor betaalt Wagner de declaraties van de ‘belastingconsulent’.
Financieel plan
Wagner & Partners stelt voor de timmerman een financieel plan op met een looptijd van dertig jaar en komt tot diverse productadviezen. De man volgt de adviezen op. Bij SNS Bank wordt een hypothecaire lening gesloten van _ 215.000, waarmee de oude hypotheek van _ 30.000 wordt afgelost. De maandelijkse rentelast wordt hierdoor ruim _ 1.000. Het belastbaar inkomen van de timmerman is op dat moment overigens iets meer dan _ 18.000.
Vervolgens sluit de timmerman twee overeenkomsten Box+ Beleggen. Voor een periode van vijf jaar wordt voor ruim _ 170.000 aan aandelen geleast. Bij aanvang betaalt de man ruim _ 45.000 aan rente vooruit. In de loop van 2003 ziet de man het door de enorme dalingen in de aandelenkoersen niet meer zitten en roept, via zijn advocaat, om vernietiging van de aandelenleasecontracten wegens dwaling.
Beperkte aansprakelijkheid
Een Friese kantonrechter achtte het beroep op dwaling eerder al gegrond en het Gerechtshof in Leeuwarden onderstreept dat vonnis. In zijn uitspraak geeft het Hof daarbij diverse interessante overwegingen. Eén daarvan is: “Een tekortschietende voorlichting door de intermediair moet aan Aegon worden toegerekend”.
Verder vindt het Hof dat de door Aegon bij de overeenkomst verstrekte contractsvoorwaarden en algemene voorwaarden onvoldoende zijn om te voldoen aan de ‘precontractuele informatieverplichting’. De voorwaarden zijn “afgedrukt in een (zeer) klein lettertype en opgesteld in juridische bewoordingen die voor een gewonen consument niet zonder nadere uitleg begrijpelijk zijn.” Volgens de rechter hebben zulke voorwaarden “vooral ten doel de aansprakelijkheden van Aegon waar mogelijk te beperken”.
Fortuinplan
Volgens het Gerechtshof had van Aegon mogen worden verwacht dat zij de timmerman voor het afsluiten van de leaseproducten “deugdelijk zou informeren over het feit dat met geleend geld werd belegd en de daaraan verbonden risico’s, waaronder dat koersdalingen niet alleen tot verlies van de inleg kunnen leiden, maar ook tot het ontstaan van een restschuld”. Anders had Aegon zich ervan moeten vergewissen dat deze kennis bij de timmerman reeds aanwezig was.
In het verweer wijst Aegon op bestaande beleggingservaring bij de timmerman. Die zou hij hebben ontleend aan zijn bij Hooge Huys lopen de Fortuinplan, waarop maandelijks zijn spaarloon werd gestort. Het Hof doet dit af als “niet ter zake doend”.
Let op!
Aegon heeft zich volgens de rechter evenzeer onvoldoende van zijn zorgplicht gekweten, als de informatieverstrekking uitsluitend heeft bestaan uit de productbrochure. Die herbergt “verhullend taalgebruik”. Zo wordt gerept van een financiering en staat er te lezen “U legt eenmalig een bedrag in zoals bij een traditionele koopsom”. Die laatste vergelijking springt in het oog, vindt het Hof. Dat stelt verder dat “amper wordt gewezen op de risico’s”. De brochure bevat alleen een positief rekenvoorbeeld.
Het Let op-blokje (“In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst”) maakt evenmin indruk op de rechter. “Deze zin hoeft niet te worden begrepen als een waarschuwing voor het risico dat de contractant bij het uitblijven van een aanzienlijke koersstijging zijn inleg geheel kan verliezen en zelfs geconfronteerd kan worden met een restschuld.”
Wagner & Partners
Over het financieel advies van Wagner & Partners zegt het Gerechtshof dat die verder gaat dan de bevoegdheid van een cliëntenremisier reikt. “Wagner heeft meer gedaan dan enkel advies verschaffen. Zij heeft zich ook bezig gehouden met de uitvoering van de door haar aanbevolen transacties.”
Aegon en Wagner & Partners zeggen getuigen te gaan oproepen. Die moeten half januari bewijzen dat de timmerman wel degelijk wist waaraan hij begon.

Reageer op dit artikel