nieuws

Laumen verbreedt activiteiten op terrein van personenschade

Archief

Het Edese bureau Laumen RE & O in Ede heeft zijn activiteiten op het het terrein van de personenschade verbreed. “Wij streven ernaar om de positie van één loket zoveel mogelijk invulling te geven”, aldus Jessica Laumen.

De ‘RE’ in de naam van het vier medewerkers tellende bureau staat voor Rekenkundige Expertise en de ‘O’ voor opleidingen. In letselschadeberekeningen heeft Laumen al zeventien jaar ervaring en aan het aspect opleidingen is vooral de laatste jaren invulling gegeven. De naam van Laumen komt herhaaldelijk in beeld bij opleidingen van Nibe-SVV.
Jessica Laumen mag zich inmiddels ook arbeidsdeskundige noemen. “En dat is vooral van belang bij de duurzame reïntegratie van letselslachtoffers”. Zij wijst erop, dat in die rol het slachtoffer centraal staat en dat er meer mét hem of haar een traject kan worden uitgestippeld dan de vaak nog voorkomende situatie van ‘óver hem of haar’. “Tegenover de aansprakelijke verzekeraar kan bij die duurzame reïntegratie een traject worden uitgestippeld dat zowel in het belang van het slachtoffer als dat van de verzekeraar (schadebeperking) is”.
Mediation
Niet alleen Jessica Laumen is met extra scholing bezig geweest.
Haar echtgenoot Emile Laumen heeft de opleiding Mediation gevolgd en mag zich inmiddels NMI-mediator noemen. Hij is niet alleen geregistreerd als mediator, maar ook gecertificeerd, hetgeen onder meer van belang is in gerechtelijke procedures.

Reageer op dit artikel