nieuws

LAR wil meer van zich laten zien en horen

Archief

LAR startte onlangs voor het eerst een reclamecampagne. De rechtsbijstandverzekeraar is van plan meer van zich te laten zien én van zich te laten horen. Er zijn nieuwe producten in aantocht. Ook wordt samenwerking gezocht met multibranche-verzekeraars.

LAR, de oudste gespecialiseerde rechtsbijstandverzekeraar in ons land, heeft het kleinste marktaandeel. Van de rechtsbijstandskoek heeft LAR slechts 2,7%. Marktleider DAS heeft ruim tien keer zoveel. “De commercie is altijd een ondergeschoven kindje geweest; kwaliteit stond altijd voorop”, zeggen directeur mr. Wim Schoutissen en marketingmanager Trudy Pronk.
Een paar jaar geleden was de commercie in handen van volmachthouder Zürich. LAR ontwikkelde uitsluitend producten en voerde de rechtsbijstand uit. De constructie was geen succes, dus nam LAR zelf weer de commercie ter hand. “Nee, dat was niet vanuit België gedirigeerd”, zegt Schoutissen. “LAR is weliswaar een filiaal van het Belgische LAR, maar wij bepalen zelf het beleid”.
Dat LAR de afgelopen jaren niet uitbundig groeide, heeft ook voordelen gehad. Te uitbundige groei heeft elders in de rechtsbijstandmarkt geleid tot navenant uitbundige kosten met als noodgedwongen gevolg gesnoei in de voorwaarden.
LAR heeft inmiddels qua groei wel een doel. “We streven er niet naar om DAS te worden. Maar we moeten wel meer slagkracht krijgen door omvang. Binnen twee of drie jaar moet ons premie-inkomen twintig miljoen zijn.”
Emotie
“Ons belangrijkste doel is”, zegt Trudy Pronk, “een goede zakenpartner voor het intermediair te zijn.” LAR heeft veertig volmachthouders, waaronder grote intermediairs zoals Aon – waarvan sommige de LAR-polissen onder eigen label voeren – en werkt voorts met zo’n negenhonderd tussenpersonen. Zürich voert (nog steeds) als enige verzekeraar de LAR-producten. Volgens Pronk onderscheidt LAR zich vooral – “en dat merkt de tussenpersoon die ook met een andere rechtsbijstandverzekeraar werkt vanzelf” – in de uitvoering van de rechtsbijstand.
Bij LAR gelooft men niet dat het goedkoper en handiger is om de rechtshulp voornamelijk extern te laten plaatsvinden. Schoutissen: “De eigen schadebehandeling is een troef. Een verzoek om rechtsbijstand heeft altijd te maken met emotie. Als de verzekeraar daar goed op inspringt, ontstaat een band met de verzekerde. Bovendien heb je als verzekeraar meer voeling met de verzekerden en meer zicht op de kwaliteit van de rechtsbijstand.”
Het vaak gehoorde argument ‘kostenbesparing’ ontzenuwt Pronk met: “Het ziekteverzuim, de vakanties, de benodigde overcapaciteit om werkpieken op te vangen plus de kantoorkosten, dat zit allemaal ook verwerkt in de tarieven van externe juristen”.
LAR heeft 25 rechtshulpverleners. Er werden vorig jaar zo’n 6.300 zaken (1997: 5.980) gemeld. Hiervan werd – voornamelijk vanwege het procesmonopolie van de advocatuur – ongeveer 10,8% (10,2%) uitbesteed, . Aan advocatenkosten werd vorig jaar f 2,39 (1,94) mln uitgegeven.
Eerste campagne
LAR wil meer aan de weg gaan timmeren. Onlangs werd voor het eerst (“we plaatsten wel advertenties”)- een reclamecampagne gevoerd. De campagne, met als thema het dier en zijn natuurlijke bescherming, wordt in het najaar voortgezet. ‘Hoe en waar’ wil het LAR-management nog niet kwijt. Wel, dat er geen billboards meer op stations komen. Er wordt nog op gestudeerd of er aansluitend (regionale) bijeenkomsten moeten komen voor tussenpersonen. “Tot nu toe benaderen wij het intermediair individueel. Dat biedt het voordeel, dat wij de presentatie kunnen toesnijden op de doelgroep van de tussenpersoon.”
Bewustzijn
Eind juli komt LAR met nieuwe gezinsproducten. “Er ontstaan steeds meer consumentengroepen, dus moeten er ook meer producten komen”, zegt Schoutissen. “Het gezin kan nu kiezen uit een verkeersproduct dat honderd gulden kost en een algemene gezinsdekking die driehonderd gulden kost. Daar komt qua premie een product tussen en een product boven.”
Trudy Pronk: “Door de keus die de consument moet maken, wordt hij zich ook meer bewust van het product. Hij kiest immers, of juist niet, voor bepaalde dekkingen”.
De gezinsmarkt groeit nog steeds. “Het product wordt ook steeds meer nodig”, zegt Schoutissen. “Neem alleen maar het toenemend aantal arbeidsconflicten.”
Voorts is LAR op zoek naar multibrancheverzekeraars die de rechtsbijstandproducten willen afzetten via hun pakketpolissen. Er worden verkennende gesprekken gevoerd. “In dit stadium kan ik echter nog geen namen noemen”, zegt Schoutissen
Trudy Pronk en mr. Wim Schoutissen: “Als de keus groter is, is de verzekerde zich meer bewust van het product”.
Goed geboerd
LAR had vorig jaar een premie-inkomen van f 12,7 mln: 12% meer was dan in 1997. Het premie-inkomen was voor 16% (18%) afkomstig uit de verkeerssector (bedrijfs- plus gezinspolissen), voor 30% (29%) uit gezinspolissen en voor 54% (54%) uit bedrijfspolissen.
Er waren in het totaal 42.000 (40.000) polissen. Hiervan hadden er 22.000 (23.000) betrekking op verkeerssector, 13.500 (11.500) op de gezinssector en 6.500 (5.500) op de bedrijfssector.
Het technisch resultaat bedroeg f +0,6 (-0,2) mln. De netto winst kwam uit op f 1,0 (0,2) mln.

Reageer op dit artikel