nieuws

LAR heeft al jaren incassobijstand

Archief

LAR heeft al jaren incassobijstand

DAS is niet uniek met het verlenen van incassobijstand ten aanzien van wanbetalers. LAR heeft al jaren zo’n dekking.
Sinds kort geeft rechtsbijstandverzekeraar DAS op de uitgebreide bedrijfspolis een dekking voor alle incassoproblemen. Dus ook als de afnemer niet betaalt zonder dat daar een juridische reden voor is (zie AM 7, pag.7). Tot dan dekte DAS de incassobijstand uitsluitend als de afnemer de vordering betwistte. Volgens DAS-directeur Eric Pouw is de dekking volstrekt uniek in ons land.
Rechtsbijstandverzekeraar LAR is het daar niet mee eens. “Wij hebben zo’n dekking al een jaar of tien”, zegt woordvoerder Bas Boelhouwers.
Bij de incassobijstand van LAR gaat het, net als bij DAS, om een standaarddekking op een bedrijfspolis. Net als DAS dekt LAR de buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso, dus ongeacht of aan de ‘wanbetaling’ een geschil ten grondslag ligt. Boelhouwers acht de LAR-dekking zelfs wat uitgebreider dan die van DAS. “DAS hanteert voor de incassobijstand eigen-risicobedragen. Wij doen dat niet. Voor de dekking geldt wel de franchise van f 500 die voor onze gehele polis geldt.”
Boelhouwers licht toe: “Dat LAR alle incassoproblemen dekt, is voor outsiders in de materie vaak niet duidelijk. Wij hanteren de formule ‘alles is gedekt tenzij…” en incassobijstand staat niet in de uitsluitingen. De formule werkt soms in het nadeel: wie zoekt of ‘incasso’ is gedekt, komt dit woord immers niet in de polisvoorwaarden tegen”.
Doelgroep
DAS kent de incassodekking van LAR, maar vindt de eigen dekking uniek omdat deze “aan vrijwel het gehele bedrijfssegment wordt aangeboden terwijl LAR de dekking slechts aanbiedt aan een bepaalde groep bedrijven”. LAR dekt de incassobijstand namelijk wél op de polis voor detaillisten en ambachtslieden, maar niet op de uitgebreide ondernemerspolis. Hoewel LAR het criterium ‘ambachtslieden’ ruim neemt – er vallen bijvoorbeeld ook medici onder – acht DAS dit een grote beperking ten opzichte van het eigen aanbod. “Detaillisten en ambachtslieden maken slechts zo’n tien procent van onze portefeuille uit”, zegt Paul van Gassel, marketingmanager bij DAS.
DAS biedt niet alle bedrijfssegmenten de uitgebreide polis met incassodekking. “Onder meer dakdekkersbedrijven, autosloperijen, taxibedrijven, detectivebureaus en geldwisselkantoren, worden op ons uitgebreide product niet geaccepteerd”, zegt Van Gassel. Binnen bedrijfssectoren waarin wel wordt geaccepteerd, kan een bepaald bedrijf niet in aanmerking komen voor het uitgebreide product. Starters bijvoorbeeld. In bepaalde gevallen kunnen zij met premie-opslag wel het uitgebreide product sluiten. Ondanks deze beperkingen vindt DAS de eigen doelgroep voor de incassobijstand niet te vergelijken met die van LAR. Van Gassel: “Ik verwacht dat wij ongeveer tachtig procent van de bedrijven deze dekking kunnen aanbieden”.
Arag en SRK
De twee andere belangrijkste spelers in het rechtsbijstandveld, Arag en SRK, voeren de ruime incassodekking niet. Arag geeft uitsluitend dekking voor incassoproblemen waaraan een “concreet gedefinieerd juridisch geschil” ten grondslag ligt, zegt Jos Veendrick van marketing. Volgens de polisvoorwaarden houdt dit in, dat de afnemer de vordering moet betwisten of dat hij niet betaalt als gevolg van financieel onvermogen. De dekking is beperkt tot twee keer per jaar.
SRK-directeur Simon ten Have: “Ook wij hebben uitsluitend incasso gedekt in het geval daar een juridisch probleem aan ten grondslag ligt. De afnemer moet bijvoorbeeld de levering betwisten. Het kan daarbij onder meer gaan om hoeveelheid, kwaliteit, en afleverdatum.” …………………………………………..
DAS-contract deurwaarders
In verband met de incassorechtsbijstand heeft DAS een contract gesloten met de Groep Gerechtsdeurwaarders Nederland (GGN). GGN omvat een netwerk van meer dan vijftig vestigingen.
Op de foto v.l.n.r. zittend: Eric Pouw en Eric van Maastrigt, algemeen directeuren van DAS respectievelijk GGN. Voorts staand: Frits Kleine (DAS), Johan Vekemans( GGN), Mark Tempelman (GNN), Peter van Diest (DAS), Frank van Spaendonck (GGN) en John Koreman (GGN).

Reageer op dit artikel