nieuws

Langleven-risico dwingt VVAA tot greep in eigen vermogen

Archief

De VVAA heeft vorig jaar een flinke greep in de kas gedaan om de voorziening voor het langlevenrisco bij levensverzekeringen fors te verhogen.

Over voorgaande jaren had de VVAA al f 2,5 mln extra toegevoegd aan de voorziening ‘langlevenrisico’. In 1995 heeft de maatschappij besloten de omvang van de voorziening vast te stellen op basis van zwaardere sterftegrondslagen. Voor deze ‘omrekening’ van de werd een bedrag van f 37,4 mln onttrokken aan het eigen vermogen.
Verder heeft de VVAA, in navolging van veel andere verzekeraars, gekozen voor andere waarderingsregels voor levensverzekeringen. De acquisitiekosten over nieuwe produktie worden niet meer in één keer ten laste gebracht van het resultaat, maar afgeschreven over de polisduur met een maximum van 20 jaar. Het vrijgevallen bedrag van f 16,5 mln is toegevoegd aan het eigen vermogen.
Beide mutaties hebben per saldo geleid tot een vermindering van het eigen vermogen van f 17,1 mln.
Ruim f 400 mln premies
De omzet van de artsenverzekeraar kwam vorig jaar, met name dankzij een groei van 10% in het premie-inkomen schade, uit op f 420 (397) mln. De netto winst steeg met 32% naar f 9,9 (7,5) mln.
De premies schade bedroegen f 126,1 (114,4) mln. Het bruto resultaat was f 1,1 (-3,2) mln. De premies leven beliepen f 149,2 (147,5 mln) en leverden een een bruto resultaat op van f 12,2 (13,9) mln. De opbrengsten uit beleggingen bedroegen f 113,0 (102,2 mln). VVAA 1995 1994 (in f mln) omzet 420,2 397,0 w.v. premie-inkomen 275,3 261,9 bedrijfskosten 51,5 47,1 netto resultaat 9,9 7,5 bruto premie leven 149,2 147,5 w.v. individueel 107,0 107,4 koopsommen 20,8 24,4 technisch resultaat 7,7 9,0 bruto premie schade 124,7 113,0 w.v. ziekte/ongevallen 63,0 59,0 auto 14,8 12,9 brand 5,9 3,6 overige varia 21,2 18,6 technisch resultaat -2,1-6,5 w.v. ziekte/ongevallen-2,6 -3,2 auto 2,2 1,0 brand 0,7-0,5 overige varia 0 -0,8

Reageer op dit artikel