nieuws

Lang beloofde beursgang SNS Reaal krijgt dit jaar z’n beslag

Archief

SNS Reaal gaat nog dit voorjaar een beursnotering aanvragen bij Euronext Amsterdam. De Stichting Beheer SNS Reaal wil dan eenderde van het aandelenkapitaal naar de beurs brengen, deels door uitgifte van nieuwe aandelen.

Met het op te halen geld – onbekend is nog hoeveel – wil SNS Reaal investeren in verdere autonome groei én in overnames van verzekeraars. “Die markt is nog erg gefragmenteerd”, aldus bestuursvoorzitter Sjoerd van Keulen. “We willen financieel de flexibiliteit hebben om te handelen als zich een kans voordoet.”
De aandacht richt zich bij overnamekandidaten op zowel levens- als schadeverzekeringen. Pensioen, arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim krijgen de meeste aandacht.
De beursgang moet SNS Reaal en passant een hogere naamsbekendheid opleveren.
Kruidvat
De bankverzekeraar behaalde vorig jaar een 12% hogere nettowinst van _ 323 mln. Het verzekeringsbedrijf droeg _ 140 (128) mln bij, het bankbedrijf was goed voor een resultaat van _ 204 (151) mln. Het van Ergo overgenomen verzekeringsbedrijf Nieuwe Hollandse Lloyd droeg in iets meer dan drie maanden tijd voor _ 3,4 mln bij aan de nettowinst.
Eén van de voornemens voor het lopende jaar is meer samenwerking met aanbieders van niet-financiële producten. Als voorbeeld van een geslaagde en “vernieuwende alliantie” noemt het concern het medeaandeelhouderschap (40%) van Route Mobiel. Met dergelijke allianties zegt SNS Reaal “snel en innovatief te willen inspelen op veranderingen in het distributielandschap met nieuwe distributievormen en partnerships”.
Het bedrijfsonderdeel ‘Speciale distributie’ richt zich op dergelijke allianties. Bestaande voorbeelden zijn er onder meer met Bouwfonds, DSB Groep en inkoopcombinaties. Recent is ook de samenwerking van dochter Proteq met drogisterijketen Kruidvat. “De eerste resultaten zijn heel bemoedigend”, aldus Van Keulen.
Internet
Direct-writer Proteq behoort tot de belangrijkste groeiers van het concern. “Die groei komt uitsluitend door internet”, meldt Van Keulen. De samenwerking met Route Mobiel leverde Proteq 83.000 polissen op, voornamelijk autoverzekeringen.
Ook Dier & Zorg verstevigde de marktpositie; de portefeuille telt zo’n 80.000 dierenverzekeringen. In de branche Motorrijtuigen had Reaal het echter moeilijk. Het aantal royementen steeg als gevolg van toegenomen prijsconcurrentie.
De premieomzet Schade steeg uiteindelijk met 9% tot _ 323 (296) mln. De portefeuille van Nieuwe Hollandse Lloyd zorgde voor een impuls van _ 19 mln. De nieuwe productie Schade ging met 35% omhoog naar _ 35 (26) mln.
Reaal rept over een lage schadefrequentie en het uitblijven van grote schades. De schadequote bleef gelijk op bijna 52%. De combined ratio (schade plus kosten versus premie-inkomen) steeg echter tot 98,1% (93,6%), onder meer door de integratiekosten voor Nieuwe Hollandse Lloyd. De externe acquisitiekosten namen met _ 48 mln toe tot _ 188 mln door de gestegen productie bij tussenpersonen en volmachtrelaties.
Levensverzekeringen
Verzekeraar Reaal krikte de nieuwe productie Leven vorig jaar met 16% op tot _ 200 (172) mln. De koopsompremies, in dit gestandaardiseerde cijfer voor een tiende meegeteld, namen als gevolg van “sterke prijsconcurrentie” met _ 9 mln af tot _ 584 mln. De koopsomproductie zou zich in het tweede deel van 2005 hebben hersteld.
De periodieke premies stegen in totaal met _ 77 mln tot _ 838 mln. Reaal wijst onder meer op succes met beleggingsverzekeringen.
Hypotheken
De hypotheekportefeuille van SNS Reaal groeide met _ 3,6 mld tot _ 43,5 mld (+9%), waarvan _ 42,6 (38,9) mld voor rekening van SNS Bank (inclusief de labels BLG Hypotheken en CVB Bank). De hypotheekproductie bedroeg bruto _ 8,6 mld (+15%). Toch daalde het marktaandeel van SNS Bank, gemeten in aantal nieuwe hypotheken, tot 8,3% (9,1%). Het concern schrijft dit toe aan “de hevige prijsconcurrentie”.
In 2005 heeft de bank een bedrag van _ 90 mln aan boeterente ontvangen. Na verrekening van onder meer de afkoopkosten van vervroegd afgeloste funding, resteert een rentemarge van _ 46 mln. Het bedrag aan boeterente over 2004 is _ 28 mln.
Het marktaandeel sparen steeg met 0,3% tot exact 6%. De omvang van de spaargelden nam netto met _ 1,4 mld toe tot _ 12,3 mld. De stijging komt voornamelijk uit de producten SNS SpaarMix en ASN Ideaal Sparen (60.000 nieuwe klanten).
Verder maakt het bankbedrijf melding van gestegen inkomsten uit assurantiebemiddeling. De verzekeringsprovisies stegen bij SNS Bank en BLG Hypotheken door een toegenomen verkoop van schadeverzekeringen. Het internetconcept Snelverzekeraar had daar een voornaam aandeel in.
Reaal Verzekeringen 2005 2004
Nettopremies 1.745 1.650
w.v. Leven periodiek 838 761
w.v. Leven koopsom 584 593
w.v. Schade 323 296
Winst voor belasting 194 169
Nettowinst 140 128
w.v. Leven 113 94
w.v. Schade 27 34

Reageer op dit artikel