nieuws

Lanfermeijer & Partners adviseert consument en assisteert intermediair

Archief

Lanfermeijer & Partners Adviesgroep BV in Apeldoorn is in 1991 opgericht door W. Lanfermeijer en J. de Lange onder de naam Lanfermeijer De Lange Adviesgroep. De twee oprichters zijn afkomstig van UAP Leven. Lanfermeijer was bij UAP districtsmanager.

Midden vorig jaar is J. de Lange uitgetreden wegens een verschil van mening over de te volgen koers. De Lange is begonnen met een eigen assurantiekantoor in Heerde. De adviesgroep, die enerzijds bemiddelt voor consumenten en anderzijds diensten verleent aan assurantiekantoren, heeft toen de huidige naam gekregen.
Voor de assurantiekantoren waarmee de adviesgroep samenwerkt, houdt L & P meestal de agentschappen van de maatschappijen. “De functie lijkt op die van de DAK (Dienstverlening Assurantie Kantoren), maar is het tegenovergestelde. De DAK is puur een postenbank. Bij ons zijn die collectieve agentschappen er voor de nieuwe produktie”, aldus Lanfermeijer.
De samenwerking omvat nu 15 assurantiekantoren, waarvan 10 effectief. Dit aantal wil men fors uitbreiden via het nieuwe produkt Apeldoornse Beurspolis, dat afgelopen weekend is gepresenteerd.
De adviesgroep bestaat nu uit 4 vennootschappen:
1. de holding L & P Adviesgroep;
2. Personal Financial Services, het assurantiebemiddelingsbedrijf: een team van 30 medewerkers in loondienst in de buitendienst met een eigen telemarketingafdeling van 2 personen. Deze tak bemiddelt voor circa 30 maatschappijen met het accent op levensverzekeringen;
3. L & P Dienstencentrum; verleent diensten aan assurantiekantoren (reclame, marketing, opleidingen, administratie en bancaire zaken). Het vraagt bijvoorbeeld ten behoeve van het aangesloten intermediair hypotheek-offertes aan bij banken en komt met banken financieringsarrangementen overeen.
4. De Apeldoornse Beurspolis BV, de werkmaatschappij die het gelijknamige levensverzekeringsprodukt gaat exploiteren dat L & P heeft ontwikkeld.
De L & P Adviesgroep is dit jaar goed voor een omzet van circa f 2,5 mln (provisie en inkomsten uit dienstverlening). Het bedrijf verzekert dit jaar (nieuwe produktie) naar schatting f 60 à f 80 mln aan hard kapitaal.
De groep kent geen financiers. “Dat was in het begin erg moeilijk”, herinnert de directeur zich.
L & P levert vanaf de start vakinformatie aan tussenpersonen door middel van periodieke voorlichtingsbijeenkomsten die gratis toegankelijk zijn voor het intermediair.
Het managementteam van Adviesgroep Lanfermeijer & Partners v.l.n.r.: J.P.M. van Haeren (buitendienst), mr W. Ooms (bankafdeling), H.W. Lanfermeijer (directeur), J.H.T. Kluit (marketing) en G.M.P. Nicolasen (buitendienst).

Reageer op dit artikel