nieuws

Landelijke Geové en regionale RZG verbreden samen hun werkterrein

Archief

Landelijke Geové en regionale RZG verbreden samen hun werkterrein

“Ik weet niet precies welke plaats we op de ranglijst gaan innemen, maar we gaan in ieder geval behoren tot de tien grootste zorgverzekeraars”, zegt Geové-topman Henk Kegel over de fusie van zijn bedrijf met RZG.
Geové die al enige tijd op zoek was naar een partner heeft die gevonden in de Groningse zorgverzekeraar RZG. Het is de bedoeling dat de twee zorgverzekeraars begin volgend jaar verder gaan in de Coöperatie Geové RZG. De partners hebben samen 640.000 zorgverzekerden: 435.000 ziekenfondsverzekerden en 205.000 particulier verzekerden. RZG is van huis uit ziekenfonds voor de provincie Groningen, maar ontplooit al jaren ‘particuliere’ activiteiten. De verzekeraar heeft een particulier ziektekostenbedrijf, richt zich steeds meer op collectiviteiten, en heeft een eigen arbodienst, Arbo Noord. Omdat RZG meer het pad op wil van de sociale zekerheid, werd onlangs het reïntegratiebedrijf ProVé opgericht.
De particuliere ziektekostenverzekeraar Geové heeft een paar jaar geleden het ziekenfonds TopZorg opgericht, dat circa 16.000 verzekerden heeft. “Ziekenfonds TopZorg fuseert op 1 januari met het ziekenfonds van RZG. Het label TopZorg verdwijnt daarmee”, zegt Geové-topman Henk Kegel. Ook de bemiddelingsactiviteiten van de verzekeraars worden in elkaar geschoven. Met SNS Reaal wordt nog gepraat over het label Hooge Huys, waarvoor Geové risicodrager is. Kegel sluit niet uit, dat SNS Reaal overstapt naar een andere risicodrager.
Complementair
“Wij waren op zoek naar een partner die ons aanvult”, zegt Kegel. Het feit dat wij een landelijk werkende particuliere verzekeraar zijn en dat RZG een vaste voet in het Noorden van het land heeft, maakt ons voor elkaar aantrekkelijk. Onze kennis en ervaring sluiten prachtig op elkaar aan. Vorig jaar kregen wij bijvoorbeeld een aantal aanvragen voor gemengde collectiviteiten. We hebben die moeten afwijzen, omdat ons kleine ziekenfonds daardoor té snel zou groeien. Dat konden wij administratief niet aan.”
De nieuwe coöperatie zal zich, aldus Kegel, sterk gaan richten op collectiviteiten en steeds meer bezighouden met ‘sociale zekerheid”. Dat Geové landelijk werkt, heeft bijvoorbeeld het voordeel dat in regio’s met een concentratie van verzekerden een vestiging kan worden opgezet van Arbo Noord. Hetzelfde geldt voor het reïntegratiebedrijf.
Distributie
Qua distributie zal er niet veel veranderen. Beide verzekeraars zijn direct-writers. Geové werkt daarnaast, in verband met collectiviteiten, nog met twintig grote makelaars. “Dat blijft zo”. Kegel gaat er van uit, dat Internet een zeer belangrijke rol gaat spelen. “Juist voor een direct-writer biedt Internet grote kansen. Het maakt immers weinig uit of je consumenten een brochure voorschotelt of dat je die informatie via Internet geeft. Als de consument maar antwoord krijgt op al zijn vragen.” (Zie ook kader)
Toekomst
De Coöperatie Geové RZG wordt statutair gevestigd in Groningen. Het Geové-kantoor in Velp wordt tweede hoofdvestiging. Voorzitter van de raad van bestuur van het nieuwe concern wordt drs. Henk Schildkamp, nu voorzitter van de raad van bestuur van RZG. Vice-voorzitter wordt Henk Kegel, nu voorzitter van de raad van bestuur van Geové.
“Er zijn negen werkgroepen van start gegaan die op een bepaald werkgebied – bijvoorbeeld P&O en commercie – gaan onderzoeken hoe ons plan vorm moet krijgen”, zegt Kegel. “Het is de bedoeling, dat die plannen vóór november klaar zijn.”
Volgens Kegel is dit niet de laatste fusie die de partners zullen meemaken. Hij is er namelijk van overtuigd, dat er over een aantal jaren in ons land nog slechts tien zorgverzekeraars zullen zijn. “Maar voorlopig laten we het hierbij. Een bedrijf heeft minstens drie jaar nodig om een fusie te verwerken.” ……………………….
Kegel: ‘Internet wordt hét distributiemiddel’
“Ik verwacht dat Internet een belangrijk verkoopkanaal voor ons wordt”, zegt Geové-topman Henk Kegel. Zijn enthousiasme wordt mede ingegeven door het succes van Geové op Internet. Vorige maand startte Geové – als eerste zorgverzekeraar – met on-line acceptatie van particuliere ziektekostenpolissen op de Internet-site www.geove.nl. Op de site loopt Geové niet bepaald te koop met dit nouveauté. Wie er niet naar op zoek is, zal het hoogstwaarschijnlijk ontgaan. Desondanks is het een succes. “De mogelijkheid bestaat nu drie weken op en er zijn al vijfenveertig polissen gesloten”, zegt Kegel. “Ik had verwacht dat er in de eerste weken hooguit zo’n tien polissen zouden worden gesloten. Het heeft me verbaasd en verrast.”
Kegel gaat er van uit, dat Internet een grote rol gaat spelen bij de distributie van de toekomstige Geové RZG Groep. ………………………………………………….

Reageer op dit artikel