nieuws

Lagere premies helpen risicoproductie niet

Archief

De felle concurrentiestrijd tussen aanbieders van overlijdensrisicoverzekeringen leidt vooralsnog niet tot een verhoogde afzet van die polissen. Sterker nog, de verkoop van zelfstandige risicopolissen (niet gekoppeld aan een hypotheek) is in het derde kwartaal van dit jaar met 18% gedaald tot 28.900 polissen. De daarbij behorende premieomzet is (met bijna _ 19 mln) 13% minder dan in de zomermaanden van 2005. Het kwartaal is zeer mager afgesloten: september zorgt met 8.700 polissen en _ 5,3 mln premie voor een productiedaling van 25%. Over heel 2006 blijft de afzet van overlijdensrisicoverzekeringen 3% (premie) tot 8% (polissen) achter bij vorig jaar.

De individuele levenproductie heeft in september in totaal _ 491 mln aan nieuwe premie opgeleverd: 3% minder dan september 2005. Het aantal nieuw gesloten polissen ligt, volgens cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (Verbond van Verzekeraars), 18% lager op 77.000. De cijfers over het hele derde kwartaal zijn vergelijkbaar: 3% minder premie en 19% minder polissen.
Het derde kwartaal laat een trendbreuk zijn bij direct ingaande lijfrenten (dil), die goed zijn voor zo’n 45% van de individuele levenproductie. De dil-polissen geven in dit kwartaal een omzetdaling van 13% te zien tot _ 735 mln. September vormt daarop geen uitzondering, net als bij de uitgestelde lijfrenten. Het aantal polissen daalt daar met ruwweg een kwart, terwijl de premieomzet licht toeneemt.
De ontwikkeling bij de lijfrenten maakt dat de totale omzet uit koopsomstortingen afneemt. Over het derde kwartaal staat er een min van 5% tot _ 1,26 mld. De omzet uit polissen tegen periodieke premiebetaling is wel gestegen: met 4% tot _ 403 mln. Worden daar de eenmalige stortingen afgehaald, dan resteert een min van 11% tot _ 215 mln. Periodieke betalende polissen Koopsompolissen Aantal Verzekerd Periodieke Premie Aantal Verzekerd Premie (x 1.000) kapitaal premie ineens (x 1.000) kapitaal ineens September 2006 Verzekeringen in geld 41,2 1.841,3 25,5 18,3 9,6 460,8 331,4 hypotheek 4,5 423,4 7,9 7,2 0,0 1,4 0,4 pensioen uitgesteld 1,3 288,9 4,8 4,5 0,3 31,4 28,5 lijfrente uitgesteld 1,3 63,3 1,8 3,7 2,0 76,0 66,2 direct ingaande lijfrente 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 267,6 211,3 levenslang bij overlijden 22,2 141,8 3,8 0,0 0,5 1,9 1,3 spaarverzekering 2,8 87,4 3,0 2,6 0,4 11,7 12,9 risicoverzekering 7,6 817,6 3,8 0,0 1,1 42,9 1,5 overige verzekeringen 1,5 18,8 0,4 0,2 0,3 28,0 9,3 Verzekeringen in beleggingen 24,9 1.685,4 38,0 38,6 1,3 46,9 39,2 hypotheek 7,7 679,5 15,5 18,9 0,1 7,0 2,2 pensioen uitgesteld 4,7 340,6 5,5 5,7 0,3 4,0 3,1 lijfrente uitgesteld 2,2 76,6 4,0 1,0 0,7 18,9 19,7 direct ingaande lijfrente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 1,5 levenslang bij overlijden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 spaarverzekering 9,5 565,3 12,3 12,7 0,2 14,3 12,3 risicoverzekering 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 overige verzekeringen 0,7 18,1 0,8 0,4 0,0 0,4 0,4 September 2005 Verzekeringen in geld 53,4 2.084,1 35,2 22,6 10,2 561,1 344,1 hypotheek 6,8 411,3 11,5 6,3 0,0 1,2 0,3 pensioen uitgesteld 2,3 375,4 7,9 8,2 0,3 15,5 10,6 lijfrente uitgesteld 2,3 78,7 2,4 2,7 1,9 88,3 65,0 direct ingaande lijfrente – – – – 5,1 360,5 243,0 levenslang bij overlijden 25,8 123,4 3,4 0,1 0,4 1,5 1,1 spaarverzekering 3,3 98,7 3,5 4,0 0,4 17,0 16,5 risicoverzekering 9,6 892,1 4,5 0,0 1,7 67,0 2,5 overige verzekeringen 3,3 104,5 2,0 1,3 0,3 10,0 5,1 Verzekeringen in beleggingen 31,7 1.825,1 47,5 31,3 1,5 56,5 46,0 hypotheek 9,4 804,5 21,6 15,4 0,1 9,0 3,5 pensioen uitgesteld 4,5 291,8 7,2 4,8 0,2 4,0 3,3 lijfrente uitgesteld 3,9 122,8 5,5 1,9 0,8 23,9 21,6 direct ingaande lijfrente – – – – 0,0 3,0 3,1 levenslang bij overlijden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 spaarverzekering 12,6 566,4 11,8 8,6 0,3 15,9 13,7 risicoverzekering 0,1 10,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 overige verzekeringen 1,2 29,4 1,2 0,4 0,0 0,7 0,9

Reageer op dit artikel