nieuws

Lagere koopsomomzet remt groei levenbedrijf Interpolis

Archief

De groei van het levenbedrijf van Rabo-dochter Interpolis stagneert. In de eerste helft van dit jaar boekte de Tilburgse verzekeraar 5% minder levenpremie. Het operationeel resultaat pluste met 62% tot € 149 (92) mln. De concernomzet van Interpolis nam toe tot € 2.802 (2.759) mln, waarvan in het verzekeringsbedrijf € 2.236 (2.204) mln. De nettowinstgroei van ruim 78% tot € 157 (88) mln dankt de Rabo-dochter vooral aan een verdubbeling van de verkoopwinst op beleggingen: € 74 (36) mln.

De lagere premieomzet Leven is vooral het gevolg van een lagere afzet van koopsommen en direct-ingaande lijfrenteverzekeringen. De premieomzet uit individuele levenpolissen daalde met € 61 mln tot € 1.081 mln; in het collectieve levenbedrijf was teruggang – als gevolg van minder incidentele waardeoverdrachten – kleiner:  € 122 (128) mln. Het operationele resultaat van het individuele levenbedrijf kwam uit op € 27 (26) mln en dat van het pensioenbedrijf op € 15 (16) mln. In het schadebedrijf boerde Interpolis aanmerkelijk beter. De premieomzet groeide met 7,2% naar € 907 (846) mln, waarvan in de particuliere markt € 337 (324) mln in bedrijfsmatige verzekeringen € 308 (292) mln. Het operationele resultaat verbeterde fors naar € 84 (47) mln, waarvan € 58 (38) mln in het particuliere segment en € 26 (9) mln in de markt voor bedrijfsmatige verzekeringen. “De resultaatsverbetering komt vooral door het uitblijven van grote schades, het gunstige weer en het positieve effect van acties op het gebied van preventie en schadelastbeheersing”, aldus Interpolis.

Reageer op dit artikel