nieuws

Lagere AWBZ-premie

Archief

Als het aan de Ziekenfondsraad ligt daalt volgend jaar de AWBZ-premie van 10,25% naar 10,16%. De procentuele ziekenfondspremie stijgt dan van 7,4% naar 8,6%.

Dat de AWBZ-premie daalt, komt volgens Ronald Daemen, woordvoerder van de Ziekenfondsraad, doordat dit jaar nog een fikse opslag op de premie zit om het kastekort in te lopen. Voor volgend jaar bedraagt de lastendekkende premie 9,91% en bedraagt de opslag voor het wegwerken van het tekort 0,25%.
De nieuwe ziekenfondspremie van 8,6% geldt ook voor WAO-ers. De premie bestaat uit een lastendekkend deel van 7,7% en een opslag voor kastekort van 0,9%. Van de premie komt 1,75% voor rekening van de werknemer en 6,85% voor rekening van de werkgever. Nu is dat 1,55% respectievelijk 5,85%.
Bij het vaststellen van de ziekenfondspremie is rekening gehouden met een nominale rekenpremie van / 296 per jaar per volwassene (de rekenpremie is het bedrag dat ziekenfondsen met de ziekenfondskas verrekenen ongeacht of zij hun verzekerden een hoger of lager bedrag in rekening brengen).
Bovengenoemde bedragen staan nog niet vast maar zijn adviespremies van de Ziekenfondsraad. Het komt zelden of nooit voor dat de minister de adviezen niet overneemt.

Reageer op dit artikel