nieuws

Lager kwartaalresultaat Fortis ASR

Archief

Het Nederlandse verzekeringsbedrijf van Fortis heeft het operationele nettoresultaat in het derde kwartaal zien dalen tot € 66 (188) mln. Na drie kwartalen is dit resultaat echter € 369 (141) mln, bij een vrijwel gelijkblijvende premieomzet van € 3.844 mln. De premieomzet Leven is bij Fortis ASR met 5% gedaald tot € 2.116 mln, vooral dankzij de met 17% ingezakte koopsomomzet tot € 788 mln. De periodieke premies stegen daarentegen met 5% tot € 1.329 mln, met name door pensioenverzekeringen (individueel en collectief) en hypotheekgebonden levenpolissen.

De premieomzet Schade is in de eerste negen maanden met 9% gestegen tot € 1.728 mln. Uitschieters zijn de branches Brand (+5% tot € 246 mln) en Ongevallen & Zorg (+15% tot € 915 mln). Fortis ASR wijst in dat kader op de ziekengeldverzekeringen (2e ziektejaar) en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (afschaffing WAZ). Het concern zet verder de lamp op de goede resultaten. “Dankzij een hoger premievolume, lagere kosten, hogere rentebaten en aanhoudend strikte claimafhandeling” is het technische resultaat met 34% gestegen. Brand en Ongevallen & Zorg zijn ook hier de grootste lichtpunten.

Reageer op dit artikel