nieuws

Lage rente maakt einde aan winstuitkeringen Dela

Archief

Natura-uitvaartverzekeraar Dela zal in de komende jaren geen winstuitkeringen meer doen aan zijn polishouders. De lage kapitaalmarktrente is daar debet aan.

In de statuten van Dela Natura Uitvaart was opgenomen dat de maatschappij een reductie op de premie toepast als het eigen vermogen de grens van 20% van de voorziening verzekeringsverplichtingen overschrijdt. Die regel leverde de afgelopen jaren tot twee keer toe een winstuitkering van f 13,4 mln (1996) en f 34,0 mln (in 1998) op.
Die ‘premiereductie’ zal in de komende jaren uitblijven. De grens voor het eigen vermogen is namelijk opgehoogd tot 30% van de voorziening, volgens Dela “om aan de waardevaste verzekeringsverplichtingen te kunnen blijven voldoen”.
Rekenrente
De verlaging van de rekenrente per 1 augustus van 4% naar 3% voor nieuwe verzekeringen zal geen gevolgen hebben voor de premie. “Aan de brutopremie verandert niets, technisch zullen we wel iets moeten wijzigen”, aldus Dela-directeur Dick Moll.
“We kunnen een 1% lagere rekenrente compenseren door met een meer recente sterftetafel te gaan werken.” Dela werkt nu nog met de sterftetafel 1961-1965 en zal dan de tafel 1990-1995 gaan hanteren. Waarom gebruikt u eigenlijk zo’n gedateerde sterftetafel? “Onder meer omdat de uitvaartkosten jaarlijks enorm stijgen. Die stijgingen kunnen we nu grotendeels opvangen uit de – in wezen – te ruime premiestelling. Anders waren de polishouders de afgelopen jaren met grote premiestijgingen geconfronteerd.” Dit jaar verhoogde Dela zijn premies met 4,4% in verband met de gestegen uitvaartkosten.
Dotatie
Als de rekenrente voor de bestaande portefeuille naar 3% wordt verlaagd, ontstaat er wel een probleem voor Dela. Moll: “We zullen dan de voorziening verzekeringsverplichtingen met zo’n f 500 mln moeten doteren. En als de fiscus die dotatie gaat belasten, wordt dat nog veel meer. Maar in principe kun je zo’n rekenrenteverlaging ook opvangen met andere middelen, zoals bijvoorbeeld weer het hanteren van meer recente sterftetafels.”

Reageer op dit artikel