nieuws

Lage Premie Garantie bij Salland

Archief

Zorgverzekeraar Salland geeft voor de komende jaren een Lage Premie Garantie (LPG) af. Deze LPG houdt in dat indien vóór 2007 een premieverhoging plaatsvindt voor de basisverzekering, die van Salland zal behoren tot de laagste vijf van Nederland.

“Met deze lage-prijsgarantie weten klanten in ieder geval nu al dat zij in 2007 geen extreme premiestijgingen hoeven te verwachten vergeleken met premiestijgingen van andere zorgverzekeraars”, zegt Salland in zijn jaarverslag 2005.
De zorgverzekeraar zag vorig jaar zijn totale inkomen stijgen naar _ 199,4 (165,2) mln. Het verzekeringsresultaat daalde van _ 5,8 mln naar _ 0,8 mln en het nettoresultaat van _ 7,0 mln naar _ 2,3 mln. Het eigen vermogen bedroeg _ 31,8 (29,5) mln.
Het totaal aantal verzekerden is na de invoering van de basisverzekering stabiel gebleven en bedroeg op 1 mei 90.000. Salland zegt er bewust voor te kiezen in de huidige zorgmarkt zelfstandig te blijven, maar werkt wel samen met “gelijkgestemde partners” binnen de Vereniging Regionale Zorgverzekeraars. “Door deze bundeling van krachten kunnen we als regionale speler probleemloos complete zorg aanbieden”, aldus Salland.

Reageer op dit artikel