nieuws

LAC-Zuid wil heel snel weten wat leden willen

Archief

De Limburgse Assurantieclub-Zuid laat binnenkort onder haar leden een enquête houden naar hun wensen met betrekking tot de activiteiten van de club. Direct na de zomervakantie wil het bestuur een beleidsplan presenteren.

Net als vrijwel alle andere asssurantiestudieclubs wordt LAC-Zuid geconfronteerd met een dalend ledental, doordat assurantiecursisten niet meer verplicht zijn lid te worden van een assurantieclub. Bovendien is er minder animo om vrijwillig verenigingswerk uit te voeren en er is een afnemende belangstelling voor ‘klassieke’ lezingen.
LAC-Zuid beschouwt de assurantieclub als een zeer waardevol regionaal platform voor iedereen die in de verzekeringswereld werkt. “Wij denken dat het waardevol is om de infrastructuur van assurantieclubs ook in de toekomst te behouden”, aldus voorzitter Stevens van LAC-Zuid.
De club heeft de uitvoering van het onderzoek uitbesteed aan bureau D&O.

Reageer op dit artikel