nieuws

‘Labeltaxatie is slechte zaak voor onafhankelijkheid van taxateur’

Archief

Theo van Duijnhoven, directeur van het Nederlands Platform van Taxatiebureaus (NPTB), reageert op berichten in AssurantieMagazine over het toenemende aantal onroerendgoedtaxaties dat onder het label van een geldverstrekker wordt uitgevoerd. Hij vindt dat een zorgelijke ontwikkeling.

“De NPTB, een vereniging van taxatiebureaus die sinds begin dit jaar actief is, maakt zich zorgen over bepaalde ontwikkelingen op het gebied van woningtaxaties: sommige geldverstrekkers gaan min of meer exclusieve banden aan met bepaalde taxatiebureaus. Vaak heeft men één of meer bureaus als voorkeursleverancier, maar soms lijkt het alsof taxaties alleen door enkele of zelfs slechts één partij mogen worden uitgevoerd. Als motivatie wordt meestal opgegeven dat men in sommige gevallen weinig vertrouwen heeft in de taxatie van een taxateur die mogelijk nauwe banden heeft met een bepaalde tussenpersoon.
Op zichzelf zijn er gevallen denkbaar waarin er sprake is van een ‘één-tweetje’ tussen een intermediair of eventueel een opdrachtgever en een taxateur. De geldverstrekker zal er inderdaad in sommige gevallen goed aan doen de uitgebrachte rapporten te controleren. Het idee is dat de geldverstrekker minder risico loopt als hij zelf de taxateur of het taxatiebureau aanwijst. Dit zou op zichzelf wel het geval kunnen zijn, maar de geldverstrekker doet eigenlijk hetzelfde als de taxateur en de tussenpersoon die gezamenlijk een hypotheek proberen te ‘regelen’.
Er ontstaat immers een vergelijkbare (schijn van) belangenverstrengeling: de taxateur of het bureau doet vrij veel taxaties voor een bepaalde geldverstrekker zodat er een financieel belang ontstaat. Naarmate dit belang groter is, is ook de afhankelijkheid groter en wordt het bureau kwetsbaar. Ongetwijfeld hebben alle partijen goede bedoelingen, maar in de wereld van het onroerend goed en in de financiële wereld is ook de schijn van belangenverstrengeling niet wenselijk.
Alternatieven
Laatst werd in dit blad melding gemaakt van taxaties die door een taxatiebureau onder het label van een bepaalde bank zouden worden uitgebracht. Het is toch ondenkbaar dat om het taxatierapport een omslag zit van de bank zelf met het logo van de bank erop? Hoe kijkt de consument hier tegenaan? Komt de objectiviteit van de bank niet in gevaar? Wat zou De Nederlandsche Bank hiervan vinden?
Taxaties zouden door een onafhankelijke partij moeten worden uitgevoerd. Met andere woorden: als de geldverstrekker zelf meer grip wil krijgen op de betrouwbaarheid van de taxaties, dan kan hij vier dingen doen:

  • 1 zelf opdracht geven voor een taxatie aan een onafhankelijke taxateur; @OPS1 = 2 controle toepassen op uitgevoerde taxaties en eventueel opdracht geven tot hertaxatie aan een onafhankelijke taxateur; @OPS1 = 3 zelf de taxateur(s) of taxatiebureau(s) aanwijzen die men bij uitsluiting van andere taxateurs accepteert; @OPS1 = 4 bepaalde voorkeurstaxateurs of -bureaus aanwijzen.

De derde optie leidt al gauw tot (schijn van) belangenverstrengeling. Bovendien vindt er in feite, gezien vanuit de particuliere opdrachtgever, koppelverkoop plaats.
De vierde mogelijkheid, waarbij cliënten, mogelijk tegen een gereduceerd tarief, bij bepaalde bureaus een taxatierapport kunnen aanvragen, is ook niet geheel probleemloos. Het bureau is dan een soort voorkeursleverancier. Toch kan er ook hier al een probleem ontstaan omdat de omvang van het aantal uitgevoerde taxaties en het financiële belang van het taxatiebureau niet te groot mogen worden. Dit kan wel enigszins worden tegengegaan door het aanwijzen van meerdere voorkeursleveranciers.
Zorgelijk
De voorkeur zou moeten uitgaan naar de eerste twee mogelijkheden. In elk geval zou het een zeer zorgelijke ontwikkeling zijn als taxatiebureaus gaan werken onder het label van een bepaalde bank. Het taxatiebureau moet gewoon onafhankelijk en objectief zijn. Tot voor kort werden taxaties soms uitgevoerd door de hypotheekadviseur van de bank zelf. Hier moest toch een einde aan komen omwille de objectiviteit?”

Reageer op dit artikel