nieuws

Labeldiensten nieuw speerpunt voor taxatiebureau 5punt20

Archief

Taxatiebureau 5punt20, opgericht in 2000, is inmiddels voor zo’n twintig banken het vaste taxatieloket. Voor ABN Amro wordt onder het label van de bank gewerkt. “Dat willen we voor meer partijen gaan doen”, zegt directeur Bas Rentmeester.

Om misverstanden te voorkomen, benadrukt hij dat 5punt20 alleen met VastgoedCert-taxateurs werkt. “Ik lees dat taxatiebureaus die met lage prijzen werken, geen kwaliteit leveren. Dat is bij ons niet aan de orde. Wij willen met alle taxateurs werken die deze opleiding hebben gedaan.”
Volgens Rentmeester wordt er veel onduidelijkheid gecreëerd met de term ‘automatisering van taxaties’. “Vaak wordt daarmee gedoeld op het automatiseren van de rapporten. Maar dat is niet meer dan het digitaliseren van een papieren rapport.” 5punt20 hanteert een modelwaarderapport, dat als ondersteuning dient voor de werkelijke taxatie. “Die modelwaarde wordt volledig objectief samengesteld. Maar dat is slechts een deel van het verhaal. Bij een WOZ-taxatie wordt nooit rekening gehouden met andere factoren. Gaat het echter om woningfinanciering, dan moet er altijd een taxateur aan te pas komen die het pand zelf opneemt. Er moet immers ook worden gekeken naar zaken als bodemverontreiniging en of er sprake is van eigen bewoning of niet. Het modelwaarderapport fungeert daarbij als controlemiddel. Bij ons is er dus sprake van controle bij elke taxatie.”
Rentmeester werkt nu drie jaar met het modelwaarderapport. “Daarmee zijn de banken blij, want het levert hun extra informatie. In het nieuwe rapport worden nu ook verkoopwaarden in dezelfde straat en postcode opgenomen. Dat genereert een gecombineerde eindwaarde, die als leidraad kan dienen voor de bank. Die ziet ook dat het modelrapport en het rapport van de taxateur elkaar onderbouwen.” Het model moet volgens Rentmeester niet leidend zijn in de taxatie. “Het model heeft meer waarde in een omgeving waar veel repeterende bouw is. Maar ook dan moet er altijd een taxateur aan te pas komen.”
Webgebaseerd
5punt20 doet inmiddels taxaties ten behoeve van woningfinanciering voor twintig banken. “Daar zitten veel hertaxaties tussen.” De ruim 30.000 taxaties die op jaarbasis worden gedaan, worden voor een belangrijk deel ondersteund door een backoffice van 35 mensen. “Zij nemen de vragen van tussenpersonen aan, zodat de taxateur zich alleen met taxeren bezig hoeft te houden.”
Behalve wanneer de taxateur zelf aangeeft een fout te hebben gemaakt, wordt een rapport na afronding nooit aangepast. “Rapporten worden bij ons direct verwerkt. Zonder onze toestemming kan een taxateur zijn eigen rapport niet meer openen.” Rentmeester werkt nu aan een zogeheten ‘tweede-generatie’ digitaal rapport. Het opstellen van rapporten vindt daarbij online plaats. “Alleen aangesloten taxateurs hebben toegang tot onze site. Iedereen krijgt op het scherm het nummer en de einddatum van zijn certificering te zien. Dat is meteen een beveiliging: zodra de certificering verloopt, vervalt de toegang.”
Dubbele invoer behoort met het webgebaseerde systeem tot het verleden: de gegevens van de opdracht, zoals verstrekt door de opdrachtgever, worden direct overgenomen in het rapport. “We hebben de fraudegevoeligheid tot een minimum beperkt. Er zijn 28 controlepunten in het systeem. Tegenstrijdigheden in het taxatierapport en onvolledige rapportages worden direct gesignaleerd. Dit voorkomt een hoop onnodig tijdverlies door verbeteren of aanvullen van taxatierapporten. Zo kan de datering van de gegevens die bij het Kadaster worden opgevraagd, nooit vóór de opdrachtdatum liggen. Dat voorkomt dat er oude gegevens worden gebruikt”, aldus Rentmeester.
5punt20 werkt samen met 460 taxateurs, die landelijke dekking bieden. Bij een taxatieopdracht wordt automatisch een taxateur toegewezen. “Van onze taxateurs zit 93% gegarandeerd binnen een straal van maximaal vijf kilometer van het te taxeren object.”
Labels
Met ABN Amro heeft 5punt20 een overeenkomst gesloten, waarbij onder het label van de bank taxatiediensten worden geboden. “We denken erover om dat voor meer partijen te gaan doen. Alle taxatieopdrachten lopen via ons, waarbij we met elke taxateur zaken willen doen. Als hij maar gecertificeerd is.” Bij Reaal fungeert 5punt20 als acceptant voor de taxaties. Na goedkeuring worden de taxatierapporten rechtstreeks in XML-formaat in de database van Reaal ingelezen.
Ander voordeel van het taxatienetwerk is volgens Rentmeester dat 5punt20 in grote steden niet steeds met dezelfde taxateur werkt. “Dan krijg je als geldverstrekker dus ook geen eenzijdig beeld van de woningmarkt in een stad. Wel is het zo, dat onze taxateurs niet samen kunnen overleggen over een taxatie.”

Reageer op dit artikel