nieuws

Label Zeven Provinciën eind dit jaar uit de markt

Archief

De activiteiten van schadeverzekeraar De Zeven Provinciën en zijn herverzekeringsdochter Transatlantica worden eind dit jaar beëindigd. Dit meldt de directie van beide maatschappijen in een toelichting op de jaarcijfers.

De Zeven Provinciën en Transatlantica hebben zich de laatste tien jaar louter beperkt tot het afwikkelen van (lopende) schadeclaims; nieuwe verzekeringen werden niet meer gesloten. De Zeven Provinciën sloot vooral motorrijtuigen- en brandverzekeringen en had in 1993 nog een premieomzet van e 55 mln.
De vorderingen van de maatschappij op herverzekeraars zullen in de loop van dit jaar worden overgedragen aan “een nader aan te wijzen vennootschap binnen het concern”, stelt de directie. Desgevraagd laat een woordvoerder van ING weten dat ING Re – indien noodzakelijk – voor de nagekomen claimafhandeling zal zorgdragen. Zeven Provinciën en Transatlantica zullen eind dit jaar worden geliquideerd, aldus de woordvoerder.
Het nettoresultaat van De Zeven Provinciën beliep vorig jaar e -823.000 (2002: e 5,6 mln), ondanks een vrijval van e 1,9 mln uit de technische voorzieningen. Het technisch resultaat bedroeg e -1,1 (6,3) mln. Transatlantica boekte eveneens een negatief nettoresultaat: e -0,3 (+4,3) mln. De herverzekeraar profiteerde in 2002 van een vrijval van de technische voorzieningen ter grootte van e 7,5 mln.

Reageer op dit artikel