nieuws

Kwartaalwinst ING Groep schiet omhoog

Archief

De winst van ING Groep is in het eerste kwartaal van dit jaar explosief gestegen tot € 1.941 (1.130) mln. Tegelijkertijd kondigt de onderneming aan dat dochter Nationale-Nederlanden de kosten structureel met 20% (€ 235 mln per jaar) moet verlagen en om die reden duizend van de 6.200 arbeidsplaatsen moet schrappen.

Een belangrijke bouwsteen onder de winstgroei van ING Groep was het levenbedrijf van Nationale-Nederlanden. Dit was vooral te danken aan betere beleggingsopbrengsten. De premieomzet Leven van heel ING daalde in ons land met 8% tot € 1.526 (1.663) mln, “deels vanwege tariefaanpassingen ter verbetering van de winstgevendheid”. De kosten vielen 15% hoger uit door hogere externe personeelslasten en hogere ICT-kosten bij NN. De winst uit levensverzekeringen bedroeg € 310 (194) mln. De schadepremies van ING Nederland daalden in het eerste kwartaal met bijna 8% tot € 823 (892) mln. Exclusief de verkochte ziektekostenportefeuille (aan ONVZ) was die premieomzet met 6,7% gestegen. Een aanhoudend gunstig schadeverloop zorgde voor een hogere winst van € 96 (73) mln, vooral dankzij de branches Brand, Zorg en Inkomen/Ongevallen. De totale verzekeringswinst van ING Nederland kwam uit op € 406 (267) mln, waarbij de verkoopwinst van internetprovider Freeler aan KPN (€ 10 mln) nog buiten beschouwing is gelaten.

Reageer op dit artikel